Skutečná Akta X fungovala 18 let a zavedla pojem UFO. Stovky nevysvětlených událostí vedly k jejich ukončení

Vetřelci dávnověku S13 (7) – Projekt Modrá kniha

Vyšetřování mimozemských úkazů je vděčným tématem jak v popkultuře, tak v rámci skutečných armádních projektů. Nejslavnější z nich byl vytvořen v roce 1952 a uveden do praxe pod názvem Project Blue Book neboli Projekt Modrá kniha.

Přítomnost tzv. létajících talířů byla diskutovaným americkým fenoménem alespoň od 40. let minulého století, kdy množství široce publikovaných zpráv o záhadných vznášejících se objektech vyústila v Projekt Znamení. Ten měl americké armádě především odpovědět na otázku, nakolik se jedná o ohrožení národní bezpečnosti.

Projekt Modrá kniha

Projekt Znamení ale neměl žádný závěr. Kromě toho, že podivné talíře jsou stroje, jež nevyrobili Američané ani Rusové, a pravděpodobně jsou mimozemského původu. Generál Hoyt Vanderberg, velitel personálu Letectva Spojených států amerických, zareagoval na zprávu poněkud nečekaně – fyzický záznam zprávy zničil a projekt Znamení okamžitě zastavil. Na výzkum navázal nový projekt nazvaný Grudge, ten ale všechna pozorování označil za snadno vysvětlitelné přírodní jevy. Tomuto závěru lehce odporoval fakt, že vedoucí projektu nedokázali vysvětlit 23 % vyšetřovaných pozorování. Na americké generály, kteří toužili po uspokojivých vysvětleních, závěry dojem neudělaly.

Na začátku roku 1952 byl projekt Grudge zrušen a nahradil ho dosud nejznámější program nazvaný Projekt Modrá kniha. Jeho vedoucím byl kapitán Edward J. Ruppelt, vyznamenaný letec a válečný hrdina druhé světové války. Ruppelt bral vyšetřování velice vážně, svůj tým podrobně protřídil a postupně z něj vyřadil každého, kdo byl buď příliš velký skeptik, nebo až moc velký nadšenec. Pro „Muldera či Scullyovou“ nebylo v projektu místo, Ruppelt prosazoval vyváženost střízlivého pohledu na věc a otevřenost novým myšlenkám. Součástí týmu byl také doktor Josef Allen Hynek, vědec českého původu, jenž měl za sebou působení v projektech Znamení i Grudge. Hynekovi vděčíme za vytvoření kategorizace tzv. blízkých setkání. V projektu začínal jako skeptik, během práce na Modré knize ale jeho skepticismus postupně ochaboval.

UFO, jak ho známe dnes

V souvislosti s danými cíli Ruppelt usměrnil způsob, jakým se létající talíře nahlašují vojenským úředníkům a jakým informace dále nahlašují sami úředníci. Nařídil vytvoření speciálního dotazníku pro svědky létajících talířů, který v první řadě sesbírá co nejefektivnější množství dat, ve druhé řadě eliminuje výsměch oněm svědkům. Zároveň se zasadil o nahrazení výrazu Flying Saucer (létající talíř) mnohem lépe znějícím pojmem UFO – Unidentified Flying Object (Neidentifikovaný létající předmět).

Tým Modré knihy se pustil do vyšetřování a prověřil 12 618 hlášení o zpozorování UFO, přičemž u většiny z nich došel k závěru, že se jedná o přírodní úkazy a různé astronomické jevy, případně se jednalo rovnou o hoax. Zhruba 701 zpráv, což bylo zhruba 6 % z celkového objemu, zůstalo nevysvětlených. Zprávy z vyšetřování byly archivovány a jsou veřejně přístupné na základě amerického zákona o svobodném přístupu k informacím. Jména a osobní údaje svědků jsou z nich vyňaty. Masivní výzkum, který Modrá kniha provedla, vyústil v tzv. Zvláštní zprávu projektu Modrá kniha č. 14.

Podivné vyšetřování

Velké množství nahromaděných zpráv o zpozorování UFO americkou vládu zneklidnil, a tak se CIA rozhodla výzkum prověřit. Založila tedy porotu vědců, jíž předsedal doktor H. P. Robertson, fyzik Kalifornského technologického institutu. První zasedání poroty proběhlo 14. ledna 1953. Tým Modré knihy předložil své výsledky včetně podrobné dokumentace a videozáznamů, které porota prošla během 12 hodin. Po tomto poměrně krátkém čase porota rozhodla, že většina pozorování má prozaické vysvětlení a vše, co je označené za nevysvětlené, se dá vysvětlit během dalšího vyšetřování, které ale nemá smysl. V závěrečné zprávě navíc bylo zdůrazněno, že množství zpráv přetěžuje zpravodajské kanály, což může vést k situaci, že se v jejich záplavě snadno přehlédne reálná hrozba.

Čtěte také: Sledujeme přes 650 případů UFO, zní z Pentagonu. Šéf skupiny mluvil i o mimozemské aktivitě

Americkému letectvu porota následně doporučila fenomén UFO bagatelizovat a zahájit kampaň na zmírnění v zájmu veřejnosti. Navrhovala především zlehčení v médiích a využití psychologů, astronomů i celebrit, aby fenomén UFO zesměšnili a přinesli banální vysvětlení. Závěry Robertsonovy poroty tým Modré knihy demoralizovaly, zároveň byly radikálně omezeny jejich vyšetřovací pravomoci. Závažnější případy převzala eskadra letecké obrany, týmu zbylo pouze triviální pozorování.

Modrá kniha se zavírá

Bylo rozhodnuto, že Modrá kniha bude komunikovat s veřejností pouze o případech, které jsou snadno vysvětlitelné, čímž se sníží v očích veřejnosti počet nevyřešených případů. Na oko stále vyšetřovala, ve skutečnosti se však její role zmenšila na pozici veřejně známé figury, která možnost existence UFO devalvuje. Veřejnost zpravovala pouze o případech, které se snadno vysvětlí, nevysvětlené měla komentovat pouze tak, že vyšetřování stále probíhá. V ufologických kruzích tento přístup vedl k teoriím o tom, že Modrá kniha ve skutečnosti fakta o mimozemšťanech utajuje a jejím jediným účelem bylo zakrýt pravdu. S touto hypotézou aktivně pracuje například seriál Vetřelci dávnověku, který si můžete pustit na Prima Zoom.

Projekt Modrá kniha byl nakonec definitivně ukončen na začátku roku 1970. Kapitán Edward J. Ruppelt napsal o svém působení v programu knihu s názvem The Report on Unidenfified Flying Objects: Project Blue Book (Zpráva o neidentifikovaných létajících objektech: Projekt Modrá kniha). Odkaz projektu se odrazil i ve fikci, zmínky o něm se objevují například ve sci-fi seriálu Galactica 1980, zásadní roli projekt hraje také v seriálu Městečko Twin Peaks. V roce 2019 byl uveden seriál Projekt Modrá kniha, jenž události adaptuje. A ano, jistou podobnost můžeme najít i se slavnými Akty X.

Zdroj: NY Times

Filip Šula

Redaktor FTV Prima, Prima ZOOM

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom