25. listopadu 2022 06:00

Spásná technologie na výrobu elektřiny překonává očekávání. Její princip je geniálně prostý

Poptávka po zdrojích nevyčerpatelné energie jen tak neustane, její uspokojení už se ale blíží. Nová technologie předčila jakákoli očekávání.

Odpověď nám snad brzy přinese vlnový generátor Archimedes Waveswing, který může těžit energii z mořských vln. Moře se totiž vlní prakticky pořád, takže tato možnost je podstatně slibnější než větrná energie, jejíž zdroj může ustat, případně energie solární, kde je dostupnost závislá na denní době. Jak tedy generátor funguje?

Síla ve vlnách

Generátor je v zásadě masivní bójí o délce 7 metrů, průměru 4 metry a váze 50 tun. Ke své práci je umístěn na dno oceánu, kde reaguje na okolní tlaky. Když nad ním přechází vlna, tlak vody roste a  vrchní pohyblivá část zařízení klesá dolů. V jeho stabilní části se postupně stlačuje vzduch, který po přechodu vlny vrátí vrchní část nahoru. Tyto pohyby pohánějí hydraulický motor, jenž převádí lineární pohyby části stroje na rotaci. Rotace posléze roztáčí generátor a vzniká elektrický proud. Hloubka, do níž se stroj ponoří, velmi závisí i na okolních podmínkách, především na možnosti, jak regulovat tlak vzduchu.

Naděje do budoucna

Zařízení má za sebou šestiměsíční terénní testy na Orknejích pod dozorem European Marine Energy Centre (EMEC). Prototyp při práci dosáhl při středních vlnách průměrného výkonu 10 kW a maximálního výkonu 80 kW, což je o 20 % víc, než se původně odhadovalo. Stejné bóje by šlo přitom nakonfigurovat na výkon 15–500 kW.

Co se týče budoucího komerčního využití, přemýšlí se prozatím o nasazení 20 zařízení s výkonem 10 MW, na konkrétní plány je ale ještě dost brzy. Prototyp se musí především osvědčit při dalších testech v dlouhodobějším provozu. Až ty nám řeknou, jak je generátor odolný vůči mořské vodě i tamním organismům. Když se však model osvědčí, mohly by projekty vlnové energetiky podstatně zlevnit ceny obnovitelné elektřiny.

Zdroj: New Atlas

Filip Šula

Redaktor FTV Prima, Prima ZOOM

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom