Byl výbuch černobylské elektrárny předpovězen už v Bibli? Tato konspirační teorie tvrdí, že ano

Černobylská havárie vedla k řadě konspiračních teorií. Mezi nejpopulárnější patří ty, které mají napojení na nejslavnější kinu světa – Bibli.

V roce 1986 došlo na Ukrajině k události, jež poznamenala i politický vývoj a mezi mnohými způsobila nárůst nejrůznějších spekulací a konspiračních teorií. Jednalo se samozřejmě o jadernou katastrofu v Černobylu.

Konspirace podle knihy Zjevení

Jedna z nejoblíbenějších konspirací se opírá o texty sv. Jana v knize Zjevení. Černobylské neštěstí tehdy posílilo tehdejší obavy ze Sovětského svazu jako hlavního představitele totalitní moci na světě, onoho velkého rudého draka se sedmi hlavami a deseti rohy právě z knihy Zjevení. Jaderná elektrárna dostala do vínku apokalyptické rysy hvězdy jménem Pelyněk (pelyněk = černobýl), jež má dle Zjevení zamořit třetinu vod.

Ve Zjevení svatého Jana je totiž psáno: „A třetí anděl zatroubil i spadla z nebe hvězda veliká, hořící jako pochodeň, a padla na třetí díl řek a do studnice vod. Té hvězdy bylo jméno Pelyněk, i obrátil se třetí díl vod v pelyněk a mnoho lidí zemřelo od těch vod, neboť zhořkly." Zj 8/ 10, 11.

Podle známého českého záhadologa Zdeňka Patricka lze biblickou hvězdu Pelyněk teoreticky spojovat s objektem vyzařujícím rentgenové záření, neboť v jádru hvězdy probíhají díky dostatečným teplotám a tlakům neřízené termonukleární procesy. Tedy lze ji spojit i s explozí jaderného reaktoru v Černobylu. Pokud prý navíc uvážíme, že jeden z druhů pelyňku je pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), bylina rostoucí v mírných pásmech Evropy a Asie a na Ukrajině, je souvislost mezi biblickou katastrofou a jadernou havárií podle Patricka zřejmá.

Nemoc z ozáření v Janově tvrzení

Katastrofa pokračuje v Janově tvrzení: „I vyšel dým z té studnice, jako dým z pece veliké. I zatmělo se slunce i povětří od dýmu té studnice. A z toho dýmu vyšly kobylky na zem, jimž dána moc, jakož mají zemští štíři. Dáno jest jim, ne aby zabíjely, ale trápily za pět měsíců, a aby trápení jejich bylo jako trápení od štíra, když by uštkl člověka.“ Zj 9/ 2, 3.

Takto je dle mnohých konspirátorů v Bibli netechnickým jazykem popisována nemoc z ozáření, kteroužto teorii samozřejmě konspirátoři napojují na smrtící nukleární mrak, který se z Ukrajiny a Běloruska vydal na svoji pouť Evropou.

Černobyl jako numerologická hříčka

Zajímavá je i další oblíbená konspirační teorie, která vychází z numerologie a prokazuje souvislost mezi výbuchem bomby v Hirošimě a černobylskou katastrofou. Fatální chyby při testu v jaderné elektrárně, které vedly až k explozi reaktoru, započaly 25. 4. 1986 večer (jaderný reaktor bouchnul 26. 4. brzy ráno). Pokud toto datum napíšeme pozpátku, dostaneme datum svržení první atomové pumy na Hirošimu – 6. 8. 1945.

Úplná náhoda? Numerologové věří, že nikoliv. Už jen proto, že se obě katastrofy staly pod vlivem mocné „osmičky“, čísla, které mimo jiné vládne světu moci, peněz a politiky. Bomba na Hirošimu byla svržena v osmém měsíci, jaderná elektrárna explodovala 26. den, což je při sečtení obou čísel osmička.

Pozoruhodný je i pohled astrologický. Z horoskopu havárie jednoznačně vyplývá, že je to katastrofa, která se nemusela stát, kdyby nebylo lidské pýchy, chtění, strachu a taky lidské hlouposti.

Jiřina Köppelová

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom