12. června 2023 17:05
Adam Vala

Nejodvážnější nacista byl Hitlerovým speciálním agentem. Trestu za válečné zločiny unikl

Z pověření Adolfa Hitlera mimo jiné osvobodil v září 1943 ze zajetí italského diktátora Benita Mussoliniho. Účastnil se ale i celé řady dalších operací.

Otto Skorzeny je jméno, které evokuje kontroverze a rozporuplné názory. Byl německým válečným hrdinou, který získal proslulost díky svým bojovým schopnostem během druhé světové války. Skorzeny byl znám svou rolí v několika riskantních operacích a jeho pověst ho katapultovala mezi nejznámější a nejvíce diskutované postavy tohoto temného období historie.

K tématu: Musíme si pomáhat aneb Jak Hitler poslal pro zatčeného Mussoliniho výsadkáře

Skorzeny se narodil ve Vídni a studoval inženýrství a politologii na tamější univerzitě. V roce 1931 vstoupil do rakouského nacistického hnutí a rychle se stal významnou postavou v jeho řadách. Během anšlusu, připojení Rakouska k nacistickému Německu v roce 1938, se Skorzeny přidal k Waffen-SS, elitní jednotce nacistického Německa, a stal se členem její mládežnické organizace. Během války prokázal svůj talent a byl povýšen na důstojníka Waffen-SS. Jeho pověst začala růst v roce 1943, kdy byl vybrán k vedení operace na záchranu italského diktátora Benita Mussoliniho.

Zmije útočí

Operace Zmije byla jednou z nejznámějších a nejúspěšnějších Skorzenyho misí během druhé světové války. Jejím cílem bylo osvobodit italského diktátora Benita Mussoliniho, který byl vězněn v horské pevnosti Gran Sasso v Itálii. V září 1943, po spojenecké invazi do Itálie a pádu Mussoliniho režimu, byl diktátor zatčen italskými odbojovými silami a převezen na zmíněné Gran Sasso, které se na pohled mohlo jevit jako nedobytné. Adolf Hitler byl zprávou o zatčení Mussoliniho silně otřesen, rozhodl se proto, že musí být osvobozen za každou cenu a vzhledem k situaci ve střední Itálii vybral právě Skorzenyho, aby naplánoval a provedl tuto riskantní misi.

Skorzeny a jeho tým byli vysazeni letadlem poblíž horské pevnosti Gran Sasso 12. září 1943. S pomocí vězňů z řad italských fašistů, kteří se přidali na stranu Německa, se jim podařilo překvapit stráže a proniknout do pevnosti. Díky efektivnímu postupu byly minimalizovány ztráty na Skorzenyho straně a následný úspěch celé operace získal jejímu veliteli velkou prestiž a obdiv. Osvobození Mussoliniho mělo velký propagandistický dopad jak na nacistické Německo, tak na italské obyvatelstvo, takže není nikterak překvapivé, že byl Hitler nadšený průběhem operace a prohlásil Skorzenyho za nejodvážnějšího muže druhé světové války.

Mnoho úhlů pohledu

Samotná mise ovšem zároveň vyvolala velkou kontroverzi, protože záchranu Mussoliniho uskutečnil ve prospěch nacistického Německa, kterému se podařilo obnovit Mussoliniho vládu ve formě Italské republiky v severní Itálii. I přes kontroverzní povahu této operace je však nutné uznat Skorzenyho organizační schopnosti, statečnost a dovednosti, které se projevily nejen při úspěšném osvobození Benita Mussoliniho. Zapomínat ovšem nesmíme na skutečnost, že čelil obvinění z válečných zločinů a po válce byl zatčen spojeneckými jednotkami. Nakonec byl ovšem osvobozen a trestnímu stíhání unikl.

Po válce se Skorzeny živil jako podnikatel a pracoval v různých oblastech. Také se zapojil do politických aktivit a podporoval různé pravicové organizace. Jeho kontroverzní minulost ho však provázela po celý život, a to jak v pozitivních, tak negativních ohledech. Otto Skorzeny zemřel 5. července 1975 ve věku 67 let. Jeho život a práce zůstávají předmětem rozporuplných názorů a diskusí, zatímco někteří ho vidí jako válečného hrdinu a zářný příklad statečnosti, jiní ho odsuzují za jeho účast na nacistickém režimu. Jeho příběh také připomíná složitost lidské povahy a morální otázky, se kterými se setkáváme v době válek a nejrůznějších konfliktů.

Zdroj: R. Butler – Hitlerovi šakali, O. Skorzeny - Mé velitelské operace

Adam Vala

Populární filmy na Prima Zoom