31. ledna 2019 06:00

Před 20 lety Morseova abeceda symbolicky naposledy vyťukala SOS

Signál SOS, tři tečky (S), tři čárky (O) a tři tečky (S), jako mezinárodní nouzový signál byl dohodnut na mezinárodní konferenci o bezdrátové telegrafii v Berlíně v říjnu 1906.

SOS – Zachraňte naše duše

Zavedení SOS (nejčastěji spojovaného s prosbou Save Our Souls – Zachraňte naše duše) se projednávalo až do června 1908, kdy ho schválily státy účastnící se námořní dopravy. Mezi prvními použila signál SOS britská osobní loď Slavonia, která jej vyslala poté, co 10. června 1910 narazila poblíž azorského ostrova Flores na útes.

Signál byl zvolen proto, že byl v morseovce snadněji a rychleji vysílatelný než jeho předchůdce, signál CQD. S přechodem od telegrafie k přenosu hlasu ale praktický význam signálu SOS poklesl a postupně se od něj upouštělo. Začátkem roku 1999 bylo oficiálně zrušeno použití Morseovy abecedy jako prostředku tísňového volání pro lodi s výtlakem nad 300 tun. Telegrafický přístroj na palubách těchto plavidel byl nahrazen anténami satelitního a radiového spojení – globálním námořním tísňovým a bezpečnostním systémem (GMDSS).

Morseova abeceda ale zcela nezmizela. Pro svou nenáročnost se využívá k signalizaci v nouzových případech, při výcviku vojáků, námořníků a nejběžněji v amatérské radiotelegrafii.

ČTK

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom