13. května 2024 16:00

Kdo vyvraždil Slavníkovce? Zapomeňte na Přemyslovce

Mikýřova hysteorie českých dějin (2) - svatý Vojtěch.mp4

Jedním z prvních letopočtů českých dějin, který si školáci musí zapamatovat, je rok 995, kdy byli na hradě Libici vyvražděni Slavníkovci. Pachatelem brutálního činu měli být Přemyslovci. Jenže, bylo tomu tak doopravdy?

Vyvraždění Slavníkovců 28. září 995 i s jejich rodinami přežili tři zástupci významného rodu. Biskup Vojtěch pobývající v Římě, jeho průvodce, bezdětný kněz Radim, a bojovný Soběslav, některými kronikáři nazývaný Soběbor. Ten byl zrovna na válečné výpravě proti pohanským Obodritům, shodou okolností spolu s přemyslovským vojskem.

Přečtěte si také: Svatý Vojtěch unikl vyvraždění Slavníkovců. Krutou smrt mu přinesla vlastní neústupnost

Jak na Prima COOL připomíná průvodce pořadem Mikýřova hysteorie českých dějin Martin Mikyska, „vyvražděním Slavníkovců získal Boleslav II. vliv nad dalším územím Čech“. Jenže Boleslav II. byl v té době raněný mrtvicí a upoután na lůžko, výpravy se tedy rozhodně účastnit nemohl. Větší část přemyslovské družiny navíc tou dobou válčila s pohanskými Slovany.

„O nepřátelství ze strany Přemyslovců není žádný doklad,“ připomíná historik a archeolog Michal Lutovský v dokumentu Utajené příběhy českých dějin vysílaném na Prima ZOOM a potvrzuje, že tradiční vina přisuzovaná přemyslovskému rodu je sporná. Kdo byli pachatelé, neuvádí ani Kosmas, který svou kroniku sepsal pravděpodobně v letech 1119-1125. Pachatele zločinu Kosmas pouze označuje opovržlivými slovy: „Ničemných otců ničemní synové.“

Podezřelý rod

Stopy nicméně vedou k jinému významnému rodu, a to k Vršovcům. Ti svůj původ odvozovali již z družiny praotce Čecha a měli vážné spory se Slavníkovcem Vojtěchem. Kromě jiných v kronikách jim přisuzovaných neřestí, jako bylo opilství a nevěra, Vršovci zřejmě lpěli na krevní mstě. Vojtěch si je měl popudit tím, že poskytl azyl cizoložnici a postavil se za svého jáhna, který s ní zhřešil. Tato žena byla patrně manželkou někoho z Vršovců, kteří mu přísahali pomstu.

Mohlo by vás také zajímat: Slavíme Den české státnosti, co ale skutečně víme o smrti svatého Václava?

Obvinění, že Slavníkovce vyvraždili Přemyslovci, vychází z jednostranného výkladu německých historiků z konce 19. století o pozdním sjednocení věčně znepřátelených slovanských kmenů a z úvah moderních českých dějepisců o nutné rivalitě mezi Slavníkovci a přemyslovskými knížaty. Archeologické nálezy ale nic z toho nepotvrzují. Zřejmě tak bude nutné verzi o přemyslovském zločinu opustit a možná i přepsat učebnice dějepisu.

Zdroj: Dušan Třeštík: Proč byli vyvražděni Slavníkovci?, Moravia Magna

Miroslav Honsů

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom