14. února 2018 15:00

FOTOGALERIE: Nahota a islám, krásky bez závoje před 100 lety

Islám a nahota jsou dnes dva pojmy jdoucí proti sobě.

Pod hrozbou bičování a kamenování se dnes krása blízkovýchodních dívek a dam skrývá pod burkami a dlouhými hábity. Jejich půvab je extrémně těžké zachytit, neboť hrozba krutých trestů i společenského odsouzení je nebývale vysoká.

Jen těžko se lze odvolávat pouze na náboženství. Před zhruba sto lety už v arabském světě islám byl. Ale to neznamená, že by se z té doby nezachovaly portréty odhalených krásných žen. A navíc jde i z hlediska fotografického o mimořádně zdařilé záběry.

Vznik islámu a zákaz nahoty

Muslimové věří, že když Muhammad dovršil svých 40 let, dostalo se mu poprvé Božího zjevení prostřednictvím archanděla Gabriela. Zjevení, která pokračovala dalších 23 let, jsou známá v písemné podobě jako Korán. Jelikož se Muhammad narodil roku 570, tak se snadno lze dopočítat, že Gabriel si s ním „naplánoval“ schůzku roku 610. S trochou nadsázky se dá říci, že od té doby se světem, tu více, tu méně úspěšně, šíří islám, který vyznává přes 1 miliardu lidí (některé zdroje udávají až 1,65 miliardy).

Odvážný rodák z Velké Úpy

Kdy se 13. července 1878 v horské chalupě ozval pláč právě narozeného chlapečka, nikdo netušil, že se právě narodil výborný fotograf a odvážný cestovatel. Vyrážet z krkonošského podhůří do Tunisu či do zemí Orientu nebylo zrovna běžné. Ernst Heinrich Landrock založil s Rudolfem Franzem Lehnertem fotografickou společnost Lehnert & Landrock, jejíž fotografie si našly cestu jak do světa, tak do výstavních i aukčních sálů. Sám Landrock nakonec zemřel v Tunisku, ale zanechal nám zajímavé obrazové dědictví – krásu žen bez závoje.

Korán a nahota

A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá. A nechť ukazují své ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či sester anebo jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, kteří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají. A konejte všichni pokání před Bohem, ó věřící, snad budete blažení!“ Slova Koránu by měli vyslyšet všichni věřící. Jenže ještě před 100 lety tomu tak nebylo a krásky arabského a blízkovýchodního světa se nechaly fotit ve stylu aktů či polonahých portrétů.

Lehnertovy nahotinky

Díky fotografické práci společnosti Lehnert & Landrock se zachovaly portréty z dob, kdy na Blízkém východě sice převažoval islám, ale nahota se stále dala zachytit. Dnešní striktní a ne všemi muslimy uznávaný prudérní výklad práva šaría něco podobného neumožňuje. To ale neznamená, že by například v Libanonu nešlo spatřit krásky bez šátků, vesele flirtující v cukrárnách se svými protějšky. Na snímcích (aktech) je vidět, že se ženy usmívají a bezesporu se těší na výsledek. „.Evropa touží po fantaziích a svodech Orientu, Lehnert a Landrock vytvořili mnoho fotografií předpubertálních a dospívajících chlapců a dívek v různých fázích nahoty. Sugestivní charakter výše uvedených snímků nabízí otázku, zda pohlednice nebyly distribuovány pro homoerotické nebo alespoň pro smyslné účely,“ píše server Sons of Sunnah věnovaný Íránu a jeho přátelům.

Klasické klišé praví, že všeho moc škodí. I nahoty. Ale stejně tak platí, že přísný zákaz čehokoli nás zkrátka ochuzuje. A je jedno, zdali se jedná o požitek z krvavého stejku, radost z krásných křivek poodhaleného ženského těla nebo panáka něčeho ostřejšího po náročném dni.

Text: Topi Pigula

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom