12. května 2019 06:00

Dinosaurům se před dopadem asteroidu dařilo. Byli extrémně přizpůsobiví  

Nový výzkum pohlíží na dinosaury jako na extrémně adaptabilní zvířata, která byla schopná se vyrovnat s environmentálními změnami a klimatickými výkyvy. Nebýt katastrofy před 66 miliony lety, zřejmě by se dál vyvíjeli.

Na tom, že dopad asteroidu společně s intenzivní sopečnou činností vyhladil dinosaury z planety Země, se většina již shodne. Zdali se těmto majestátním tvorům na konci doby křídové dařilo nebo se jejich počet snižoval kvůli dlouhodobým změnám klimatu, už tak jasné není. Dle fosilních záznamů a některých matematických předpovědí se spíše předpokládá, že dinosauři postupně vymírali.

Ovšem poslední závěry dřívější předpoklady vyvracejí, a naopak se kloní k jinému scénáři. Podle vědců z Imperial College London, University College London a University of Bristol tito živočichové před 66 miliony let prospívali a jejich populace vzkvétala. „Dinosauři pravděpodobně nebyli odsouzeni k zániku až do konce křídy, kdy dopadl asteroid, který deklaroval konec jejich vlády a zanechal planetu zvířatům, jako jsou savci, ještěrky a menší skupiny přeživších dinosaurů – ptáci,“ uvedl vedoucí studie Alessandro Chiarenza.

Extrémní přizpůsobivost dinosaurů

Nový výzkum pohlíží na dinosaury jako na extrémně adaptabilní zvířata, která byla schopná se vyrovnat s environmentálními změnami a klimatickými výkyvy. K těm docházelo během posledních několika milionů let pozdní křídy. Změna klimatu tedy v závěrečných fázích tohoto období dinosauří populaci nijak neohrožovala. Vědecký tým bádal v Severní Americe, kde se zachovalo velké množství dinosauřích pozůstatků z pozdní křídy včetně Tyrannosaura rexe a Triceratopse. Během této periody byl kontinent rozdělen velkým vnitrozemským mořem. Západní polovina je na fosilie dinosaurů nejbohatší. Svůj podíl na tom má pohoří zvané Skalnaté hory (Rocky Mountains), které vytvářelo dokonalé podmínky pro uchování zkamenělin dinosaurů poté, co zemřeli.

Bohaté západní naleziště

Tato informace je velmi klíčová a vyvrací dosavadní teorii o postupném vymírání dinosaurů. Chabé nálezy zkamenělin na východní straně kontinentu se jednoduše vysvětlovaly tím, že se dinosauří populaci přestalo dařit a skomírala. Za menší množství objevených fosilií ale zřejmě může struktura podloží, která je – oproti západu – ve výrazně horším stavu. „Většina toho, co víme o pozdních křídových severoamerických dinosaurech, pochází z oblasti menší než jedna třetina dnešního kontinentu, a přesto víme, že se dinosauři potulovali přes Severní Ameriku od Aljašky do New Jersey a dolů do Mexika,“ upozornil spoluautor výzkumu Philip Mannion.

Dinosaurům se dařilo

Namísto běžného postupu badatelský tým použil speciální modelování. Tato metoda zohledňuje různé podmínky životního prostředí, jako je teplota a srážky, které by každý dinosauří druh přežil. Tým pak mapoval výskyt takových podmínek místně i časově. Výsledky jim pak umožnily vytvořit si obraz o tom, kde a za jakých podmínek skupiny dinosaurů mohly přežít. A co se zjistilo? Analýza odhalila nemálo biotopů, kde se těmto obřím tvorům na konci křídy muselo skutečně dařit. Tyto oblasti, jež jsou pro jejich život potenciálně příhodné, jsou ale dosti malé. Právě tohle zjištění snižuje pravděpodobnost objevení němých fosilií, jejichž nalezení by nové závěry ještě potvrdilo. Vědci nicméně tvrdí, že dinosauři mohli přežít napříč celou Amerikou. Těžko tedy říci, jak dlouho by planetu Zemi tito fascinující obři obývali. Zničující kataklyzmatická pohroma nám již ale nedovolí najít odpověď. Text: Petr Smejkal

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom