6. srpna 2018 08:12

Vědci studují VIDEO mezidruhového sexu jelenů a opic

Mezidruhový sex u zvířat není tak vzácný, jak by se zdálo, ale z hlediska zachování rodu nemá smysl. Tentokrát došlo na opice a jeleny.

Přibližně před rokem se po internetu přehnalo video, na němž byl vidět sexuální styk makaka s jelenem. Video získalo nesmírnou popularitu, bylo dostatečně bizarní, aby zaujalo i ty, „kdo už viděli všechno“. Kromě běžného diváka youtubových videí ale tento snímek zaujal i vědce.

Makakové řádí v Minoo

Tým biologů se vydal do japonského lesa Minoo, kde se rozhodli tuto interakci mezi makaky červenolícími a jeleny sika prostudovat. Pokud by se to totiž podařilo prokázat, jednalo by se o zcela výjimečnou situaci. Mezidruhový pohlavní styk je sice mezi zvířaty velice rozšířený, dopouští se ho přibližně 10 procent všech zvířecích druhů a podle některých studií je dokonce velice prospěšný úspěšnému přežití druhů.

Většinou se však jedná o druhy, které jsou příbuzné a podobné, je u nich velká pravděpodobnost kompatibility a také vznik případného hybridního potomstva. Naopak případy, kdy dochází ve volné přírodě k sexuálním kontaktům mezi zcela odlišnými a „špatně kompatibilními“ druhy, jsou zcela výjimečné – až na sexuální útoky lachtanů antarktických na tučňáky patagonské není znám žádný podobný případ.

Výzkum v Japonsku vedla bioložka Noëlle Gunst-Leca z the University of Lethbridge v Kanadě. Její výzkum prokázal na základě mnoha pozorování, že k takovým událostem opravdu dochází. Myslí si ale, že jde o poměrně nový fenomén, který se v Japonsku objevil teprve nedávno.

Sexuální interakce mezi jeleny a makaky, kterou popisujeme v naší studii, zřejmě odráží novou behaviorální tradici v Minoo,“ uvedla vědkyně. První informace byly založené jen na historkách a o jediném doloženém pozorování – vyprávění bylo navíc vytržené z kontextu. Ze záběrů ani nebylo jasné, jestli jde opravdu o pohlavní styk.

Vědci po několik týdnů natáčeli chování makaků, kteří žijí v oblasti Minoo na sever od Osaky. Podařilo se jim zdokumentovat velké množství případů, kdy došlo sexuálnímu styku mezi opicemi navzájem i mezi opicemi i jeleny. Četnost obou situací byla nečekaně velmi podobná, což je zarážející – takové chování totiž v jinak dobře prozkoumané oblasti nebylo pozorováno.

Biologové tedy zatím pracují s hypotézou, že jde o zcela nový fenomén – mladé samice zřejmě pozorují chování dospělejších zvířat a pak ho napodobují. „Je možné, že jde o inovativní chování, které se přenáší sociálně a může se šířit,“ popsal toto chování spoluautor studie Cédric Sueur z univerzity ve Strasbourgu.

Proč to dělají?

Není jasné, proč k takovému chování dochází. Zejména u samic je toto chování překvapivé: Gunst-Leca si myslí, že by mohlo jít například o něco jako „trénink“ samic pro pozdější sexuální život. Mohlo by jít také o reakci na to, že samci makaků často mladší samice odmítají – ty pak mohou být frustrované.

"Mladé samice makaků mohou poprvé zažít stimulaci pohlavních orgánů při hravých interakcí s jeleny,“ vysvětlil jeden z autorů práce pro National Geographic. „Pak, během období zvýšené produkce hormonů v adolescenci, se mohou k těmto zážitkům vrátit, zejména když jim chybí dostatek samců.

Zajímavé je také, že vědci pozorovali také velké množství případů, kdy se makakové na jelenech sika jen tak vozí, aniž by se s nimi pokoušeli o sexuální styk. Je tedy možné, že během některé takové jízdy si samice mohly uvědomit, že jim to přináší sexuální stimulaci.

Vědci by chtěli v tomto výzkumu i nadále pokračovat, zajímá je, jestli tento fenomén není ještě složitější: „Teprve další pozorování na místě ukážou, zda jde jen o krátkodobý trend, nebo se jedná o začátek kulturně předávaného fenoménu,“ poznamenali vědci.

Text: MK

Podívejte se na VIDEO, které vědce tak zaujalo

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom