20. srpna 2019 06:00

Trpíte poruchou spánku? Před ulehnutím nekuřte a nepijte alkohol, radí studie

Zatímco se nikotin a alkohol na nespavosti podílejí, u kávy spojitost zjištěna nebyla. Cigaretka na dobrou noc není dobrý nápad.

Poruchou spánku trpí stále více lidí. Může za to stále více elementů, které nás každodenně obklopují a rozptylují. Neklidným spaním trpí 50 až 70 milionů Američanů. Kvalitní spánek je přitom pro lidský organismus a duševní pohodu nesmírně důležitý. Dlouhodobá nespavost se podílí na řadě nepříznivých zdravotních následků. Nejde přitom pouze o únavu nebo podráždění, nýbrž o srdeční choroby, vysoký krevní tlak, cukrovku a některé druhy rakoviny.

Nejrozsáhlejší studie svého druhu

Nemálo z nás si před ulehnutím do postele dopřeje skleničku alkoholu, dopije zbytek kávy nebo zapálí poslední cigaretu dne. Ačkoli jsou studie zkoumající účinky těchto látek na spánek výrazně omezené, jejich užívání je všeobecně považováno jako „spánková sabotáž“. Ostatně až dosud neproběhl žádný rozsáhlejší výzkum, který by takové rčení objektivně potvrzoval. Navíc z toho mála byly veškeré pokusy a bádání prováděny v laboratorních podmínkách. Jaký vliv tedy mají tyto oblíbené „neřesti“ na kvalitu spánku?

Do nejrozsáhlejšího výzkumu se společně s několika univerzitami pustil výzkumný tým z Florida Atlantic University. Studie se pokusila objasnit skutečnost, jakým způsobem ovlivňuje večerní konzumace alkoholu, kofeinu a nikotinu afroamerickou skupinu dobrovolníků v jejich přirozeném prostředí. Pomocí aktigrafie (metoda, při níž se sleduje pohyblivost pacienta) a denních záznamů vědci zkoumali asociace spánku a nočního užívání společensky tolerovaných návykových látek.

Pozornost byla soustředěna na délku a účinnost spánku včetně času probuzení. Studie zahrnovala celkem 785 účastníků, od kterých nasbírala data z celkem 4164 dní. Záznamy mimo jiné zahrnovaly informace o množství alkoholu, kofeinu a nikotinu spotřebovaného do čtyř hodin před spaním.

Káva před spaním nevadí

Závěry prozradily překvapující výsledky, kdy minimálně milovníci voňavé kávy budou potěšeni. Odborníci totiž nenašli žádnou souvislost mezi působením kofeinu a jeho konzumací čtyři hodiny před ulehnutím do postele. Na druhou stranu nejsou výsledky úplně jasné. Každý člověk je svým způsobem odlišný, a tak se citlivost a tolerance na kofein de facto nedá objektivně měřit.

Přímá souvislost ale prokázána nebyla. Mnohem hůře ale dopadli kuřáci a milovníci skleničky „něčeho ostřejšího“ během večeře. U těch konzumace prokázala horší kvalitu spánku než u dobrovolníků, kteří těmto „prohřeškům“ před ulehnutím nepodlehli. Roli přitom nehrál ani věk, pohlaví, obezita, úroveň vzdělání, úzkost či míra stresu. Jinými slovy, po kapce alkoholu a vykouřené cigaretě se kvalita spánku u všech účastníků prokazatelně zhoršila.

Nejhorší je nikotin

Vůbec nejhůře dopadla konzumace nikotinu, kterou vědci přímo spojují s narušením spánku. Mezi večerním kouřením a nespavostí došlo ve vztahu k délce spánku ke statisticky významné interakci. Kouření cigaret čtyři hodiny před spánkem průměrně zkrátilo dobu spánku o nezanedbatelných 42 minut. Účinky nikotinu tak mohou hrát významnou roli u osob trpících nespavostí. Pokud tedy patříte mezi náruživé kuřáky a máte problémy s usínáním, studie hovoří zcela jasně.

Nové závěry považují odborníci za významné, protože byly zaznamenány u osob, které poruchami spánku nikdy netrpěly. „Afroameričané jsou nedostatečně zastoupeni ve studiích zkoumajících asociace užívání nikotinu, alkoholu a kofeinu před spánkem. To je obzvláště významné, protože afričtí Američané mívají častěji kratší dobu spánku ve srovnání s nehispánskými bělochy, a také škodlivější zdravotní důsledky spojené s nedostatečným spánkem než jiné rasové nebo etnické skupiny,“ vysvětlila vedoucí studie Christine E. Spadola.

Text: Petr Smejkal

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom