11. února 2024 07:00
Adam Vala

Odkud se vzal oslí můstek? Zjistěte, kdo frázi vyřkl jako první, a jak moc souvisí s osly

Chcete si pomoct mnemotechnickou pomůckou? Nebo snad spojujete zdánlivě nespojitelné? Za vším hledejte osly.

Pokud jste někdy něco přednášeli nebo se jen snažili někomu vyprávět nějakou příhodu, možná jste se už prošli po pomyslném oslím můstku. Dnes jde nejčastěji o snahu spojit dvě témata, která spolu příliš nesouvisí, ať už tematicky nebo logicky, ale vy z nějakého důvodu potřebujete tuhle řečnickou propast překlenout. Můžete se pousmát, můžete i poukázat na to, že sami víte, nakolik jde o berličku, ale možná netušíte, odkud vlastně tohle spojení pochází. Proč zrovna můstek a jakou roli v tom všem hraje osel? Vše má své vysvětlení, jak už to ale u idiomů bývá, to zaručeně správné už zřejmě nikdy nenajdeme.

Z Francie, ale možná i z Řecka

Původ tohoto spojení sahá patrně až do 14. století, konkrétně do Francie, kde měl podle informací Portálu znalostí městské knihovny v Lyonu vzniknout jako metafora pro neochotu překonat zdánlivý problém, který je však skutečným řešením celé záležitosti. Výraz „pont aux ânes“ pak má představovat skutečný most pro osly, kterých se v té době stavělo nespočet právě proto, že byli osli využíváni jako transportní zvířata. Takové mosty se ale zpravidla klenuly směrem nahoru a z jednoho konce nebylo vidět na druhý. Osel pak neměl projevit ochotu přejít most, ale raději brodit řeku, což se mohlo zdát jako hloupé řešení vyvstalého problému.

Původ samotného spojení ale může být ještě starší, konkrétně z období starověkého Řecka, kdy měl být podle bývalého ředitele Ústavu pro jazyk český Jiřího Krause označením Eukleidova výroku, že úhly přiléhající k základně rovnoramenného trojúhelníku jsou totožné. Podle dalších pramenů ale může být spojitost sahat až k Pythagorově větě a onen oslí můstek může být úsměvným přirovnáním jejího grafického vyjádření.

Mohlo by vás zajímat: Hliněná tabulka přepisuje učebnice. Pythagorova věta je o 1 000 let starší než samotný Pythagoras

Oslí můstek ale může i v českém jazyce odpovídat rovněž použití mnemotechnické pomůcky, jako je tomu v němčině a výrazu Eselsbrücke – oslí most. „Díky společné, latinskou vědou ovlivněné historii jazyků a kultur, v nichž se výraz oslí můstek dodnes, i přes četné varianty, zachoval, zůstává jeho významová struktura v zásadě nezměněná,“ uzavírá však ve svém pojednání Jiří Kraus. Teď už tedy víte, kdy a hlavně proč oslí můstky přejít. Jen to s nimi nepřehánějte…

Zdroj: ÚJČ, Bibliotheque Municipale de Lyon, Digitální knihovna

Mohli jste minout: Medvěd, co připomíná člověka. Po videu z Číny na něj do zoo chodí celý svět

Adam Vala

Populární filmy na Prima Zoom