8. října 2023 06:00
Adam Vala

Hliněná tabulka přepisuje učebnice. Pythagorova věta je o 1 000 let starší než samotný Pythagoras

Slavná Pythagorova věta je o více než 1 000 let starší než sám Pythagoras. Staří Babyloňané navíc znali i další pokročilé matematické koncepty.

Ačkoliv je matematika pro mnoho lidí proklínaným, ale hlavně nepochopeným předmětem, některé věci utkvěly v hlavách snad každého z nás. Téměř jistě k nim patří slavná Pythagorova věta, která praví cosi o pravoúhlých trojúhelnících a možnosti dopočítat délku třetí strany, jsou-li známy zbývající dvě. Jinak řečeno – a² + b² = c². Historikové nicméně našli důkaz, že tento postup byl znám a především zdokumentován dlouho před tím, než se pod něj podepsal slavný řecký filozof a matematik, což by mohlo být potenciálně i námětem pro úpravu učebnic dějepisu a samozřejmě i matematiky.

Mohlo by vás zajímat: Na popsání celé historie lidstva stačí jedna rovnice

Hliněná tabulka dávno před Pythagorem

Onen důkaz tvoří několik hliněných babylonských tabulek, které jsou vystaveny na univerzitě Yale ve Spojených státech. Jde o nálezy pocházející z let 1800–1600 před naším letopočtem a fascinující jsou právě proto, že jsou na nich jasně patrné geometrické obrazce a výpočty shodující se s výpočty pomocí Pythagorovy věty. Velmi podrobně celé téma rozebrala blogerka Gabrielle Birchak na webu Math! Science! History!. Ačkoliv Babyloňané používali šedesátkovou soustavu, vše po stránce výsledků odpovídá tomu, co se učí děti na základní škole.

Birchak vychází ze studie matematika Bruce Ratnera, který se tématem zabýval v roce 2009 a už tehdy potvrdil, že známou rovnici nevymyslel Pythagoras. Odkazoval se právě na tabulku s chytlavým názvem YBC 7289, která používá Pythagorovu větu k řešení délky úhlopříčky uvnitř obdélníku. Pochází z roku 1770 před naším letopočtem, tedy 1 200 let před tím, než se měl Pythagoras narodit. Na jiné, potenciálně ještě starší tabulce, je pak čtverec s označenými trojúhelníky uvnitř. Překlad ukázal, že starověcí matematici rovnici znali a nepochybně ji také využívali pro své účely.

Zdroj: Journal of Targeting Measurement, Math! Science! History!

Adam Vala

Populární filmy na Prima Zoom