12. srpna 2022 11:01

Před 45 lety byl zachycen mimozemský „Wow!“ signál

Ani po tolika letech není jasné, zdali signál vyslala mimozemská inteligentní stvoření.

Dnes se podíváme na jeden z nejpodivnějších úkazů, který příznivci konspiračních teorií už desítky let považují za jasný důkaz existence mimozemšťanů. Jedná se o argument tak silný, že se ho dodnes nepodařilo spolehlivě vyvrátit, přestože částečný posun už učiněn byl. Vítejte v článku o slavném „Wow!“ signálu.

Historické vysílání

Astronom Jerry R. Ehman pracoval v 70. letech na projektu s názvem SETI (v překladu Hledání mimozemské inteligence), jenž se zaměřoval na sledování rádiových vln s cílem odhalit možné pokusy o komunikaci ze strany mimozemšťanů. A k jeho vlastnímu překvapení se mu něco zásadního skutečně podařilo objevit. 15. srpna 1977 totiž zachytil silný rádiový signál, který se lišil od všeho dosud známého a vykazoval zdroj mimo naši sluneční soustavu. 72 sekund trvající signál Ehman následně v tištěném zápise označil slovem „Wow!“, podle čehož tento podivný úkaz dostal i své jméno.

Během dalších třech dekád vyvinuli astronomové (v čele se samotným Ehmanem) řadu pokusů o falzifikaci mimozemského vysvětlení. Přišli proto s celou řadou alternativních teorií, spočívajících nejčastěji v možnosti, že signál pochází ze Země a nějakou chybou byl identifikován jako z hloubi vesmíru. Žádné takové vysvětlení však neprošlo, a tak dlouhodobě zůstala jedinou nevyvrácenou variantou ta zdánlivě nejšílenější – signál vyslali mimozemšťané ze vzdálené galaxie.

K objevu se samozřejmě vyjádřil i Stephen Hawking a zmínil důležitý fakt – signál k nám doletěl ze soustavy vzdálené zhruba 200 světelných let, tak dlouho tedy k nám vysílání letělo. Naše odpověď by proto zabrala stejný čas, což na příliš efektivní komunikaci nevypadá. Přesto k ní skutečně došlo – v roce 2012, na 35. výročí události, byl kýženým směrem vyslán signál ze Země s obsahem deseti tisíc tweetů. Za našeho života už nezjistíme, jestli k „někomu“ doletěl a jaká na něj byla reakce, přesto se jedná o zajímavý pokus o komunikaci s mimozemskými civilizacemi.

Nové objevy

Wow! signál nedává vědcům spát ani čtyři dekády po svém zachycení. Floridský astronom Antonio Paris v roce 2017 publikoval studii, podle níž tuto záhadu konečně vyřešil. Strávil totiž dva roky jejím zkoumáním a dospěl k závěru, že signál nepochází od mimozemšťanů, nýbrž od dosud nezjištěných komet. Ty v inkriminované době totiž vzdálenou oblastí prolétaly, a signál by tak mohl mít původ v oblacích vodíku, které je obklopovaly. Paris se opírá o to, že během nových měření dvojice komet vyzařovala úplně stejný signál, jaký byl naměřen před čtyřiceti lety. Což zní docela přesvědčivě.

Příznivcům mimozemské verze však toto vysvětlení nestačí. Přijde jim zvláštní, že signál se už nikdy poté nezopakoval a také že byl zachycen pouze na tak krátký časový úsek. I samotný Ehman je v uznání komet jako zdroje vysílání poněkud skeptický. Paris a jeho tým plánují další měření, jimiž se pokusí svou teorii potvrdit. Fanoušci nadpřirozena tak stále mají šanci, že si věda na tento slavný fenomén stále ještě nepřijde. Bude velmi zajímavé sledovat, jak se situace vyvine dál…

Mojmír Sedláček

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom