1. června 2021 15:00
Adam Vala

NASA zveřejnila unikátní fotografii středu naší galaxie. Jak se ji podařilo získat?

Vědci z massachusettské univerzity přišli s fotografií, která nabízí jedinečný pohled na Mléčnou dráhu a její střed. Vznik snímku je skoro stejně fascinující jako samotný výsledek.

Střed naší galaxie je nepochybně úchvatným místem, které se vědcům konečně podařilo blíže prozkoumat. Ačkoliv víme, že se uprostřed Mléčné dráhy nachází obří černá díra Sagittarius A, dosud jsme tuhle přibližně 8 parseků vzdálenou část galaxie nemohli podrobněji sledovat. To se ovšem mění za přispění vědeckého týmu z University of Massachusetts pod vedením profesora Q. Daniela Wanga, který přinesl unikátní fotografii pořízenou za přispění rentgenové observatoře Chandra.

Unikátní snímek středu galaxie

Úchvatný snímek je složený ze 370 pozorování napříč uplynulými 20 lety a doplněný dalšími daty z radioteleskopu MeerKAT v Jižní Africe. Kombinovaný snímek poskytuje fascinující a pro vědu nesmírně důležitý pohled na střed galaxie a na to, jak ji mohou formovat události jako supernovy nebo občasné záblesky ze Sagittarius A. „Vesmír je ucelený ekosystém a centra galaxií jsou místem důležitého dění. Hrají také obrovskou roli v jeho vývoji,“říká profesor Wang ve svém prohlášení pro odborný časopis Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Chandra vidí skrz překážky

Nyní však k samotnému snímku. Ačkoliv je střed galaxie od naší soustavy relativně blízko, výhled je zakryt prachem a plyny, skrze které nevidí ani Hubbleův teleskop. Naproti tomu ale Chandra provádí pozorování za hranicí viditelného spektra (na úrovni rentgenových paprsků), a dokáže tak skrze překážky „vidět“ až ke středu. Zároveň toto pozorování odhaluje nová zjištění, jako jsou erupce vyzařované černou dírou a také rentgenové vlákno pojmenované G0.17-0.41, které je pravděpodobně výsledkem dosud nespecifikovaného energeticko-magnetického jevu.

Profesor Wang vysvětluje, že jde o důkaz rekonexe magnetického pole, ke které dochází, když se dvě protilehlá pole přitlačí k sobě a za úniku obrovského množství energie se spojí. Tento proces je následně zodpovědný za pozorované erupce, které vyvolávají velmi jasnou polární záři. Hned vzápětí ale profesor dodává, že je toho ještě hodně, co o středu naší galaxie nevíme. Například, jaký je její energetický rozpočet, jak k jednotlivým událostem dochází, případně jaký mají vliv na dění ve zbytku galaxie. Snímky jako ten, který Wangův tým pořídil, ale mohou k pochopení vesmíru významně přispět.

Adam Vala

Populární filmy na Prima Zoom