11. ledna 2022 08:00

Krvavý příběh rekordmana Purpurových srdcí. Válečného hrdinu špikovaly kulky, granáty i děla

Vyznamenání známé jako Purpurové srdce je jistě hezké na chlubení. Jen vás může hodně bolet, a dokonce stát život.

Mnohé medaile „za zásluhy“ mohou mít pachuť politické protekce. Pro vyznamenání známé jako Purpurové srdce to ale neplatí, neboť se uděluje výhradně za smrt nebo zranění v boji, což se obchází velmi těžko. Přesto ho dostalo téměř 2 miliony vojáků.

Hlava George Washingtona

Původně bylo vyznamenání udělováno zpětně za zranění utrpěná v první světové válce, ale od září 1942 se začalo udělovat vojenskému personálu za smrt nebo zranění způsobené nepřítelem. Medaile má tvar srdce se zlatým okrajem a fialovou výplní. Uvnitř se leskne zlatá podobizna generála a prezidenta George Washingtona. Prezidentský portrét je odkazem na starší vyznamenání vytvořené právě Washingtonem 7. srpna 1782 zvané Badge Military Merit, které oceňovalo „jakoukoli mimořádně záslužnou akci“.

Důležité je, že se jednalo o vyznamenání udělované i „obyčejným“ vojákům a poddůstojníkům, kteří vykonali hrdinské činy, nikoliv jejich nadřízeným důstojníkům. Washington si byl vědom, že vítězství stojí na oddanosti a odvaze jednotlivců, které je potřeba podpořit a odměnit. „Cesta ke slávě ve vlastenecké armádě a svobodné zemi je tak otevřena všem,“ bylo napsáno ve zdůvodnění, proč se i pěšáci mohou dostat k medailím.

Kritéria pro udělení

Zatímco v minulosti bylo možno vyznamenání získat jen v boji, po 28. březnu 1973 došlo k rozšíření i na teroristické útoky. Vyznamenáni mohou být i vojáci, kteří slouží mimo území USA v mírových misích. Jelikož vše musí být řádně zdůvodněno a definováno, i zranění má svou definici, která určuje, že se musí jednat o poranění jakékoli části těla vnější silou nebo činidlem. Rána, pro kterou je ocenění udělováno, musí být rovněž ošetřena lékařem a záznamy o lékařském ošetření ran nebo zranění získaných v akci musí být vyhotoveny v úředním záznamu.

Za takováto zranění se počítají zásahy střelou i střepinou, zranění nepřátelskými pastmi (ty byly proslulé zejména ve vietnamské válce), ale i zranění způsobené chemickým, biologickým nebo jaderným činidlem nepřítele. Definice se vztahuje dokonce i na zranění způsobené nehodou vozidla nebo letadla v důsledku nepřátelské palby včetně zranění mozku způsobených v důsledku výbuchů generovaných nepřítelem. Nebojová zranění do kritérií pro udělení Purpurového srdce nespadají.

Rekordman v prolití vlastní krve

Fascinujícím sběratelem Purpurových srdcí byl mimo jiné podplukovník William G. White, který jich získal během života hned deset, přičemž 9 z nich obdržel za své nasazení během druhé světové války. Desáté si pak vysloužil za působení v Koreji.

Whiteův příběh působí na mnoha místech naprosto neskutečně. Ostatně během jeho nasazení v Normandii ho jeden z Němců 4. července 1944 postřelil samopalem MP40 do hrudníku, přičemž ještě tentýž den byl zraněn granátovou střepinou. Aniž by o to tedy stál, získal hned dvě Purpurová srdce v jeden den. 6. a 7. července jeho sběr Purpurových srdcí pokračoval, když dostal další kulku a šrapnel granátu do předloktí a poté i zásah kusu artilérie do předloktí. Další zásah granátem obdržel v Lucembursku a střepiny z artilérie ho zasáhly i později v Německu.

Kromě sbírání Purpurových srdcí si White vysloužil i dvě Stříbrné hvězdy za vyčištění kulometného hnízda nepřítele a misi, při které osobně zneškodnil 3 kulometčíky, dva tanky Mark IV, 19 vojáků pěchoty a zadržel 31 válečných zajatců. Samozřejmě i zde utrpěl jedno ze svých zranění, když ho samopal zasáhl několika kulkami do žaludku. I tentokrát ale White zranění takříkajíc rozchodil a pod dohledem lékařů se posléze plně uzdravil.

Dodnes zůstává rekordmanem v počtu obdržených Purpurových srdcí spolu s dvěma dalšími muži, Charlesem Bargerem a Curry Haynesem. Barger bojoval v 1. světové válce, Haynes ve Vietnamu. Mezi držiteli vyznamenání je i prezident John F. Kennedy, režisér Oliver Stone či herec Charles Bronson.

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom