29. dubna 2019 06:00

Neznámá hrozba: sluneční bouře může způsobit exploze min. Už se to totiž stalo

Miny, které dokáže odpálit Slunce. To je chyba v armádním Matrixu.

Zaminovaný Vietnam

Ke konci války ve Vietnamu použila americká armáda více než 2000 min typu DST (Destructor Mines), aby tak zablokovala pohyb vlaků, nákladních vozů a dalších pozemních vozidel. Během operace ale vojáci narazili na podivnou situaci: když prolétalo americké pozorovací letadlo 4. srpna 1972 kolem jednoho z takových minových polí, zaznamenalo velké množství explozí těchto min: během půl minuty jich vybuchlo několik desítek…

Následovalo rozsáhlé vyšetřování, jehož výsledky ale byly půl století tajné. Provedlo ho americké námořnictvo, jemuž letiště, u nějž se explozivní minové pole nacházelo, patřilo. Výsledek: výbuchy min způsobila mimozemská síla.

Zpráva má 134 stran a velmi detailně se věnuje nejrůznějším aspektů podivných explozí – podobných případů se totiž objevilo mnohem víc. A nyní konečně víme, proč. Experti námořnictva si totiž všimli, že v době, kdy k explozím min došlo, probíhala na Slunci velmi zvláštní aktivita. V srpnu 1972 došlo v oblasti Slunce známé jako MR 11976 k prudkému zvýšení aktivity, které se projevilo jako erupce solární plazmy.

Oblaka nabitých částic se pak rychlostí blízkou rychlosti světla pohybovala díky „příznivé poloze“ směrem k Zemi. Když narazila do magnetického pole Země, přirozeného ochranného obalu, který nás před nejhoršími dopady sluneční radiace chrání, docházelo k jeho narušení – projevilo se to desítkami blackoutů po celém světě.

Miny typu DST

Tento typ min byl navržen tak, aby je právě narušení magnetického pole aktivovalo – reagovaly tak na železo v autech nebo vlacích, které měly zničit. A narušení magnetického pole naší planety stačilo k tomu, aby miny aktivovalo… Americká armáda pak musela velké množství (přesný počet není ve zprávě uveden) min nahradit novými, jinak by byla obranyschopnost základen a izolace nepřátelských sil narušena.

Některé miny podle této zprávy vybuchly v přímém důsledku sluneční aktivity, jiné v „obraně“. Měly v sobě totiž zabudované mechanismy, které měly způsobit výbuch, pokud by se minu někdo pokusil zneškodnit – a přesně tak na senzory působila neobvyklá sluneční aktivita…

Co jsou sluneční bouře? Hrozba moderní civilizaci!

Sluneční bouře se projevují jako fluktuace magnetického pole – jsou tak silné, že mají vliv na elektrické sítě na Zemi. A protože jsou dnes sítě všude a celá naše civilizace je jim propojená, představují pro celé lidstvo nesmírnou hrozbu, proti níž stále ještě nemáme skoro žádnou obranu.

Jejich síla se mění v jednotkách, jimž se říká nano-Tesla (aspoň něco se po geniálním vynálezci dochovalo); platí přitom, že čím nižší je záporná hodnota, tím horší je intenzita takové bouře. Mezi ty nejhorší patřily Bouře svatého Patrika roku 2015 s hodnotou –222 nT nebo Halloweenská bouře z roku 2003 s hodnotou –383 nT.

Aurora borealis

Nejčastěji se jejich síla projeví jako krásná polární záře – funguje to podobně, jako když v nějakém sci-fi filmu obranné štíty odrážejí laserové paprsky. Podobně magnetické pole odráží sluneční částice. Zajímavé je, že obě výše jmenované bouře byly sice velmi silné, přesto jsme nezaznamenali, že by při nich explodovaly miny nebo přestaly fungovat sítě. Bouře ze srpna 1972 měla přitom sílu „jen“ –125 nT; tak jak je možné, že během ní docházelo k explozi min?

Podívali se tomu na zoubek experti z webu Space Weather. Definitivní odpověď nemají, ale už pracují s konkrétní hypotézou. Domnívají se, že krátce přes srpnovou erupcí zasáhl Zemi ještě jiný záblesk slunečních částic, velmi koncentrovaný a také silný. Ten mohl magnetické brnění planety v oblasti Vietnamu narušit – a pak jím snadno prošly částice z druhé sluneční erupce...

Text: MK

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom