3. července 2017 06:00

Kosatky dravé na západě USA nemají potravu, ovlivňuje to březost

Kosatky dravé, které obývají vody u amerického státu Washington, mají kvůli nedostatku potravy problémy s rozmnožováním.

Problém s rozmnožováním kosatek vyneslo na povrch aktuální vydání odborného magazínu PLOS ONE.

Vědci analyzovali hormony v exkrementech kosatek a zjistili, že více než dvě třetiny případů gravidity během sedmi let výzkumu těchto kytovců skončily neúspěšně. Vědci problémy s březostí spojují s nedostatečnou nutriční výživou způsobenou nízkým stavem lososa čavyči, který je oblíbenou součástí potravy kosatek.

Kosatky jsou plné jedovatého tuku

"Velký počet kytovců zabřezne, ale když je nutriční příjem špatný, graviditu neudrží," řekl Sam Wasser z Washingtonské univerzity, který výzkum vedl. Navíc toxiny, které se ukládají do tuku kosatek, se během jeho vstřebávání následkem nuceného půstu opět uvolňují, což problém březosti dále komplikuje.

"Potrava je tím hnacím mechanismem. Zatím ale ještě neumíme říci, do jaké míry v tom hraje spojení i s toxiny," upřesnil Wasser.

K vyhledávání trusu vědci ve vodách u státu Washington a také u sousední kanadské provincie Britská Kolumbie používali speciálně vycvičené psy. Během let 2008 až 2014 odebrali takřka 350 vzorků, které patřily 79 jedincům. V laboratoři se pak odborníci soustředili na hormony progesteron a testosteron, díky čemuž stanovili, zda je kosatka nejen březí, ale také jak dlouho.

Genetické kanalýzy

Využita byla i metoda genetické analýzy DNA, která určila identitu, pohlaví a příbuznost kosatek. Jako úspěšná pak byla hodnocena gravidita v případě, že byla daná kosatka později pozorována s mládětem.

Z analýz vyplynulo, že v letech 2008 až 2014 bylo březích 35 kosatek, následně bylo ale s matkou zjištěno jen jedenáct mláďat. U 24 kosatek, u nichž gravidita skončila neúspěchem, ať již nedonošením plodu, nebo úmrtím mláděte po narození, vědci odhalili citelnější nutriční nedostatky než u těch jedinců, kteří mládě v pořádku přivedli na svět.

Jižní komunita kosatky dravé, která obývá Sališské moře, jehož součástí je i Pugetův záliv ve státě Washington, je od roku 2005 na seznamu ohrožených druhů. Aktuálně zde žije 78 jedinců, ještě před několika desetiletími jich přitom bylo 140. Zdejší skupiny, které jsou označovány písmeny J, K a L, trpí nejen nedostatkem potravy, ale také znečištěním a lodní dopravou.

Studie se proto jako na klíčový stresový faktor zaměřila na stav potravy, kterou se tito draví kytovci živí. Zatímco jiné klany kosatek se živí mořskými savci, stáda trávící léto v Pugetově zálivu konzumují převážně lososa čavyču. Jeho stavy na západním pobřeží USA jsou ale výrazně ohroženy kvůli ztrátě životního prostoru následkem stavební činnosti, rybolovu, znečištění či konkurenci invazivních druhů ryb.

ČTK

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom