13. září 2018 22:02

Smrtící hulení – syntetické canabinoidy

Na Ostravsku došlo ke smrtícím otravám umělou marihuanou. O co jde?

Konopí vede

Nemá smysl tvářit se, že kanabinoidy obsažené v konopí, tedy „tráva, hulení, gandža“, zkrátka marihuana, nejsou v populaci rozšířené. Češi se stále udržují v rámci Evropské unie na předních místech v užívání konopí, užívání je pravděpodobně více rozšířené, než statistiky podchycují prostě jen z toho důvodu, že ne každý se k užívání přizná. Evropské statistiky přesto v otázce konopí ukazují, že se jedná o nejrozšířeněji užívanou nelegální drogu v Evropě. „Přední postavení této drogy je zjevné z jejího zastoupení v záchytech, drogových trestných činech, odhadech prevalence a nových žádostech o léčbu. Vývoj v Americe, který zahrnuje legalizaci této drogy v některých jurisdikcích, vedl k rychlému rozvoji trhu s konopím. Výsledkem jsou inovace, pokud jde o dostupné formy drogy a systémy její distribuce uživatelům. To zahrnuje i odrůdy konopí s vysokou potencí, náplně do elektronických cigaret a jedlé produkty,“ píší autoři Evropské zprávy o drogách. V roce 2016 se v Evropě konopí týkaly více než tři čtvrtiny z 800 000 trestných činů spojených s užíváním nebo držením drog. Jedná se rovněž o nejčastěji zachycenou drogu – v roce 2016 bylo v EU ohlášeno 763 000 případů zadržení konopných produktů.

Riziko umělého konopí

Syntetické kanabinoidy byly na trhu nejprve jako legální alternativy přírodních konopných produktů, ale v mnoha ohledech se liší. Syntetické kanabinoidy, které byly původně spojeny spíše s rekreačním užíváním, jsou nyní užívány problematickým způsobem marginalizovanými sociálními skupinami, jako jsou bezdomovci, nicméně naše celkové poznatky o vzorcích užívání těchto drog jsou stále omezené. Pokud jsou k dispozici data, ukazují, že prevalence užívání syntetických kanabinoidů je obecně nízká, ale potenciál těchto látek vyvolat poškození je značný. Ukazují to například nedávná data z Turecka, kde je celkový nárůst přímých drogových úmrtí zřejmě z velké části zapříčiněn užíváním syntetických kanabinoidů,“ udává letošní obsáhlá Evropská zpráva o drogách. Syntetické kanabinoidy jsou uměle vytvořené látky, farmakologicky byly původně vyvinuté jako nástroje ke studiu endokanabinoidního systému, tedy látky mající sloužit pro standardní farmaceutický výzkum. Zároveň ale došlo k jejich zneužití a jako reakce na legislativní omezování marihuany. Jako nová látka totiž v řadě zemí obcházejí legislativní regulaci návykových a psychoaktivních látek, kterých se loni se podařilo zachytit 51.

Smrt obchází Ostravskem

Jakkoli může mezititulek znít bulvárně, tak jen vystihuje podstatu užívání syntetických kanabinoidů. Jakubovi bylo 32 let a Kristova léta už nezažije. Zabil ho syntetický kanabioid, který je dealery distribuován na Severní Moravě (Ostrava, Hlučínsko), 10. září zemřel na následky požití neznámé psychotropní látky podobající se marihuaně. Touto nebezpečnou látkou už bylo intoxikováno několik desítek osob.

Posádky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje zasahovaly v pondělí 10. září během dne u tří osob, které byly intoxikovány psychotropní látkou, a to po jejím požití formou kouření. Jeden z postižených je ve vážném stavu, dalšího se záchranářům již nepodařilo zachránit, popisují případ záchranáři.

První případ, který se dostal do rukou lékařů z „rychlé“, byl patnáctiletý chlapec, který při příjezdu záchranky trpěl halucinacemi a dezorientací, přičemž při volání první pomoci byly hlášeny poruchy vědomí a křeče. Výše zmíněný Jakub byl hodinu oživován, přesto lékaři nakonec museli konstatovat smrt. „Nástup té drogy je velmi rychlý a velmi nebezpečný,“ řekl moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Navíc je riziko i v dávkování, ani zkušení uživatelé běžného konopí nemusejí odhadnout "běžnou" dávku. A špatný odhad může znamenat místo vřelého zážitku chladnou márnici.

Text: Topi Pigula

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom