20. prosince 2018 12:00

Středozemní moře zažívá invazi jedovatých perutýnů. Co to znamená pro turisty?

Zvykli jsme si, že Středozemní moře je to klidné, trošku nudné moře, kde nenajdete moc korálů ani života. Ale to se mění – kvůli klimatickým změnám…

Trvalo to jen jeden jediný rok a jedovatí perutýni osídlili vody kolem Kypru. Tyto nádherné dravé ryby už v minulosti úspěšně provedly invazi do Atlantiku i Karibiku, teď se zdá, že pronikly i do Středozemního moře. A bude to mít veliké a bohužel strašlivé důsledky…

Strach, že vás perutýn zraní při koupání, je tím nejmenším problémem. Ve studii vydané v odborném časopise Marine Biodiversity Records popsali mořští biologové, jak rychlá je taková invaze perutýnů právě na příkladu Kypru.

„Zatím byl perutýn žoldnéř ve Středozemním moři pozorován jen několikrát a bylo otázkou, zda tento druh dokáže do jeho vod proniknout stejně úspěšně jako do západního Atlantiku,“ popsal Demetris Kletou, jenž na této studii pracoval. „Ale zjistili jsme, že v poslední době se počet těchto perutýnů rychle zvyšuje a během jediného roku úspěšně osídlili vody u jihovýchodního pobřeží Kypru. Hodně jim v tom pomohlo oteplování povrchových vod moře…“

Invaze přes Suez

Perutýni žili původně jen ve vodách Tichého a Indického oceánu, do těch dalších se dostali kvůli lidem – s největší pravděpodobností unikli akvaristům. Cesta do Středozemního moře však vypadala jinak: dostali se tam Suezským průplavem, ale až doposud tam nebyli schopní žít. Jenže změny klimatu jasně pozorovatelné po celé planetě způsobily, že ze Středozemního moře se stalo ideální prostředí pro tyto predátory. A bohužel, oni sami tam predátory nemají…

Biologové se obávají, že to celému Středozemí nepřinese nic dobrého: perutýni jsou totiž prakticky univerzálními predátory – dokážou lovit téměř jakékoliv druhy ryb nebo bezobratlých. Jen pro zajímavost: samice perutýna dokáže za jediný rok vyprodukovat asi 2 miliony vajíček!

V USA už problém s přemnoženými perutýny řeší a není to nic snadného. Například na Floridě už byla vyhlášena soutěž „Lionfish Challenge“, která láká potápěče pozabíjet co největší počet perutýnů… Dočkáme se něčeho podobného i v Evropě?

Co je zač perutýn žoldnéř?

Perutýn žoldnéř (Pterois miles) se podobá známějšímu perutýnovi ohnivému (Pterois volitans), ale liší se určitými rozdíly v tělní stavbě a hlavně v geografickém rozšíření. Perutýn ohnivý a žoldnéř jsou tak blízce příbuzné druhy, že někteří badatelé je považují za jediný druh perutýna.

(mih)

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom