15. srpna 2018 06:00

Proč padají mosty? Na zemětřesení zapomeňte: vedou povodně, nekvalitní práce nebo kolize

Ke zřícení mostů dochází od té doby, co je lidé začali před tisíci lety stavět. Pád každého mostu má svůj specifický průběh i příčinu a každá taková tragédie v minulosti přispěla ke zdokonalení technických postupů používaných dnes při jejich stavbě. Přesto mosty padají dál. Co patří mezi vůbec nejčastější příčiny pádu mostů a co mohlo způsobit zřícení celého úseku dálničního mostu v italském Janově?

Jeden z možných pohledů nabízí statistika zaznamenaná ve Spojených státech sledující v období 1989–2000 příčiny zničení více než 500 mostů v USA. Tady je pět hlavních důvodů katastrof seřazených od méně pravděpodobných po ty nejčastější.

5. Přetížení

Na stupnici příčin pádu mostů ve Spojených státech v letech 1989–2000 bylo přetížení s necelými devíti procenty na pátém místě. Spíše než o okamžitou zátěž, při níž by přetížený nákladní automobil zbortil most, jde v tomto případě o dlouhodobé přetěžování mostů a s tím spojené opotřebovávání mostní konstrukce.

Přesto se jeden takový kuriózní případ odehrál i u nás, a to v době invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Tehdy se pod tankem T-54 zřítil most přes Ohři a sovětský stroj skončil v řece. Most měl po předchozím poškození z konce 50. let maximální zátěž omezenou na 15 tun, tank ji ovšem svou hmotností více než dvakrát překročil.

4. Kolize

Necelých 14 procent zborcených mostů v USA padlo na vrub kolize, kdy do mostu narazí nejčastěji říční nebo námořní loď, ale také vlak nebo nákladní automobil. V tom případě dojde obvykle k poničení jednoho nebo více pilířů a postupnému zhroucení části nebo i celého mostu.

K tomu došlo například 15. června 2007, když se po nárazu nákladní lodi s pískem zřítilo asi 200 metrů mostu přes řeku Jang-c'-ťiang v čínském městě Fo-šan.

3. Konstrukční vady

Nekvalitní stavební materiál a nedostatky v projektu byly příčinou zhroucení několika mostů už ve fázi výstavby. Podle sledované studie se právě vady v konstrukci podílely v USA na zničení mostů v necelých 15 procentech případů.

Neodpovídající stavební postupy byly příčinou například zhroucení mostu West Gate Bridge v Austrálii v roce 1970 nebo mostu Kutai-Kartanegara v Indonésii v roce 2011. Zřejmě nejznámější případ se odehrál v roce 1907 v Québecu, kde se zřítil rozestavěný most přes řeku Svatého Vavřince. V troskách zahynulo 74 dělníků. Paradoxně poté, co byla v roce 1916 stavba mostu obnovena, se v roce 1917 znovu zřítil, přičemž zahynulo dalších 13 dělníků.

2. Podemletí nebo eroze podloží mostu

Na druhém místě co do četnosti příčin zřícení mostů uvádí americká studie odplavení nebo erozi části podloží kolem pilířů mostu, když prudce vzroste průtok vody nebo naopak hladina vody klesne a na delší dobu vystaví podloží působení počasí. Z těchto příčin se zhroutilo necelých 17 procent mostů zničených v letech 1989–2000 v USA.

1. Povodně

Nepřekvapí, že nejvíce mostů se zřítí v důsledku povodní. Překvapivé ale je, jak velký podíl mají povodně na těchto neštěstích. Ve studii provedené na univerzitě v Ohiu, která mapovala příčiny kolapsu více než 500 mostů v USA v letech 1989–2000, byla právě z tohoto důvodu zničena třetina všech postižených mostů.

Pro příklady mostů zničených povodněmi nemusíme chodit daleko, většina z nás si na nějaký vzpomene v souvislosti se záplavami z let 1997, 2002 nebo 2012. V české historii pak nechalo nesmazatelnou stopu zřícení části Karlova mostu při povodni v roce 1890.

Sluší se dodat, že statisticky významnější skupinu příčin kolapsu mostů ještě tvoří požáry (kolem tří procent) a zemětřesení (asi 2 procenta).

Miroslav Honsů

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom