10. května 2022 10:55

Rusko nemá jen ropu a plyn. Čím ještě může Česku vyhrožovat?

K věci (502)

Většina železné rudy dovozené do ČR pochází z Ukrajiny. Rusko má zase jako hlavní komoditu ropu a plyn. Co do Ruska vyvážíme my? Podrobný pohled na obchodní bilanci Česka s aktuálně znesvářenými státy ukazuje nečekané souvislosti.

Rusko se sice v roce 2021 stalo naším šestým nevýznamnějším dovozním partnerem, ale zboží v klasickém slova smyslu k nám přivezlo z celkového objemu minimum – pouhá 3,5 %. „Více než dvě třetiny z dovozu dlouhodobě tvoří ropa a plyn. Dále k nám Rusko vyváželo nelegovanou ocel v ingotech, hliník a surové železo,“ udává Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu.

Kauza dostavby jaderné elektrárny Dukovany má i své obchodní hledisko. Rusko se dlouhodobě snaží mít vliv nebo alespoň hlubší vhled na energetickou soustavu Česka. V Temelíně jsou používány sovětské reaktory a aktuálně se k nám pro ně stále dovážejí i palivové články. Rusko k nám nicméně vozí i další strategickou surovinu, a tou je syntetický kaučuk.

Pokud bychom se zaměřili na export do Ruska, naprosto zásadním artiklem jsou auta a náhradní díly k nim, které tvoří zhruba čtvrtinu vývozu v hodnotě 20,6 miliard korun. Náhradní díly tvoří naprostou většinu tohoto typu exportu. Mezi další české zboží, které našlo svůj odbyt v Rusku, patří turbíny, lesnické i zemědělské stroje či chladicí a klimatická zařízení.

Železná Ukrajina

Zatímco dovoz z Ruska byl loni v hodnotě 135,7 miliard korun, přičemž naprosto největší položkou byla ropa a plyn, z Ukrajiny se dovezlo zboží v hodnotě 40,4 miliardy. Největší položkou byly železné rudy. Cena rudy i ropy šla zároveň souběžně nahoru, což zvýšilo cenu vytápění bytů nebo armovacího železa. Ceny kvůli tomu rostou i u výrobků, které je snadné nebrat v potaz – například stavebního lešení.

Zatímco s Ruskem máme dlouhodobou obchodní bilanci zápornou, v případě Ukrajiny je bilance víceméně vyrovnaná. Aktuální politický vývoj bude mít jistě na budoucí vzájemný obchod bezesporu velký dopad nejen na Českou republiku, ale i na zbytek Evropy. Evropská komise žádá, aby byl dovoz ropy do zemí Evropské unie ukončen ještě letos, Česká republika by zákaz podpořila v případě, že by dostala dvouletý až tříletý odklad. Pokud dojde k omezení obchodu s těmito produkty, může to mít fatální dopad na celou ruskou ekonomiku.

Zdroj: Český statistický úřad

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom