30. června 2017 06:00

Leukémie hrozí smrtí. Čeští vědci dokážou odhalit, kdo je k ní náchylný, dřív než smrtící nemoc přijde

Jste náchylní k leukémii a nevíte to? To se může změnit.

Lékařům se daří čím dál lépe diagnostikovat různé typy rakoviny krve, zároveň spolehlivěji odhalují genetické dispozice, kvůli nimž jsou někteří lidé leukémií více ohroženi. Takzvané sekvenování nové generace používají také brněnští hematologové. Dnes metodu přiblížili novinářům.

Sekvenování nové generace spočívá v rychlém a efektivním sledování pořadí nukleotidů, základních stavebních jednotek lidské DNA, jejíž změny mohou zapříčinit rozvoj nádorového onemocnění. Metoda umožňuje určit i další dědičná onemocnění. Vědci očekávají další prudký rozvoj vědeckého poznání, technických prostředků i diagnostických a léčebných postupů.

"Výsledky získané pomocí těchto metod nám čím dál více pomáhají v diagnostice nádorových i dalších nemocí. Pomocí nich stihneme prozkoumat velkou řadu genů a najít změny, které jsou asociované s rozvojem leukémií," řekl lékař Michael Doubek, který působí ve Fakultní nemocnici Brno a institutu CEITEC.

Zkoumání chromozomů nesoucích genetickou informaci se stalo běžnou součástí vyšetřování při leukémii v 70. letech minulého století. V posledních deseti letech ale vývoj prudce akceleruje, sekvenování je levnější, přesnější, účinnější. "Studovat chromozomy znamenalo dříve jen velmi hrubý pohled na poruchy genetické informace. Dnešní moderní techniky ale dokážou během relativně krátké doby kompletně přečíst celou genetickou informaci, jedno písmeno po druhém," řekl přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Jiří Mayer.

I jediná záměna písmene v sekvenci DNA, třeba mutace zděděná po rodičích, může vést k závažnému onemocnění. Rozvoj rakoviny dokáže způsobit i mutace vzniklá v kterékoli buňce v průběhu života. Diagnostiku a léčbu leukémie dosud komplikuje fakt, že existuje více typů onemocnění. Například u akutní myeoloidní leukémie může každý jednotlivý případ vyvolat jiná abnormalita v genetické informaci krvetvorné buňky.

Dosavadní diagnostické možnosti umožňovaly rozčlenit případy pouze orientačně do několika málo skupin, pro které se pak užívá stejný léčebný postup. Sekvenování nové generace ovšem přineslo zásadní změnu, rozčlenění je daleko přesnější, například s ohledem na riziko návratu choroby.

"V budoucnu budeme moci pomocí nových léků zacílit léčbu individuálně, přesně dle abnormality daného konkrétního nemocného," uvedl Zdeněk Ráčil, vedoucí lékař myeloidního týmu a separačního střediska ve fakultní nemocnici.

ČTK

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom