6. listopadu 2017 06:00

Kuřáci marihuany mají o 20 procent víc sexu než ti, kdo se jí vyhýbají

Konečně studie odhalila vazbu mezi množství sexu u uživatelů konopí.

Velká americká studie se zaměřila na mladé lidí, kteří konzumují marihuanu a pokusila se potvrdit nebo vyvrátit, zda jsou pravdivé legendy o sexualitu potlačujících účiních marihuany.

Klesá chuť na sex po vykouření jointa?

Jednou z typických a častých kritik rekreačního užívání marihuany je, že se po ní snižuje libido a že její uživatelé projevují méně zájmu nejen o okolní svět, ale také o sexualitu. Experiment, který provedli vědci z prestižní Stanford University School of Medicine prokázal, že opak je pravdou – uživatelé této drogy mají naopak libido zvýšené a oproti běžné populaci se o sexualitu zajímají více.

Ve Spojených státech nyní o užíváníní marihauny a dalších měkkých drog panuje velká diskuze; některé americké státy se totiž rozhodly pro legalizaci této drogy, takže se logicky představitelé těchto států zajímají, jaké dopady bude mít užívání drog na jejich populaci, rozpočet i kriminalitu. Jde o téma značně komplikované, ale přinejmenším tato studie přináší politikům dobrou zprávu: kvůli marihuaně rozhodně populace nevymře, spíše naopak...

Marihuanovo-sexuální studie

Účastníci této studie byli dotazování, kolikrát měli v posledních čtyřech týdnech heterosexuální pohlavní styk a jak často kouřili v posledních 12 měsících marihuanu. Z tohoto dotazníku vyplynulo, že ženy, které byly pravidelnými uživatelkami marihuany, měly za poslední měsíc sexuální styk 7,1krát, zatímco ty, které marihuanu za poslední rok neužívaly vůbec, ho měly „jen“ 6 krát.

Mezi muži byl rozdíl podobný – 6,9krát proti 5,6 krát. Vědci svůj výzkum vydali v odborném časopise Journal of Sexual Medicine. U vzorku zkoumaných osob přitom nešlo o nějakou komicky malou skupinku teenagerů, ale o obrovský vzorek, který reprezentativně popisuje americkou společnost. Vědci analyzovali dotazníky 50 000 obyvatel USA ve věku mezi 25 a 45 rokem věku, které vycházely ze sčítání provedené National Survey of Family Growth.

Jednoduše: kuřáci konopí mají o pětinu víc sexu než ti, kdo se této droze vyhýbají,“ uvedl hlavní autor práce Dr. Michael Eisenberg ze Stanfordu. Podle tohoto vědce je však už složitější konstatovat, zda jde vyvozovat na nějaké přímé spojení - tedy na kauzalitu. „Myslím ale, že těch 20 pohlavních styků navíc ročně, to už je dost vysoké číslo.“

Příčiny vědci nijak hluboce neanalyzovali, na to by se měly zaměřit další studie. Bude jich zřejmě více – od toho, že marihuanu způsobuje „uvolněnější“ společenské chování, což může usnadňovat navazování partnerských vztahů, přes sociálnější sklony lidí užívajících marihuany až po odbourávání sociálních zábran.

Text: MK

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom