15. října 2021 01:30

Kočky jsou mnohem sociálnější, než se zdálo. Rozeznají lidské hlasy i emoce

Milovníci koček to (asi) už dávno vědí. Není to vlastně tak, že si kočky ochočily nás?

Kočka nemá pána

Kočky mají pověst poněkud sebestředných zvířat, pro která je člověk jen dárcem potravy – nikoliv přítelem, jak je to u psů. Jenže podle nedávných vědeckých poznatků je to hloupost. Vypadá to, že kočky jsme domestikovali stejně dobře jako psy, jen je hrozně podceňujeme.

Evoluční biologové z Oregonské státní univerzity vydali v odborném časopise Behavioral Processes studii, v níž popsali experimenty na 46 domácích kočkách. Vyplývá z nich, že kočky nejsou vůbec tak nespolečenské, jak se říká – a že chyba je nejspíš v lidech, respektive v jejich předsudcích.

Koho kočka preferuje?

Vědci v tomto experimentu testovali, jak se kočkám bude líbit v lidské společnosti a jestli dají přednost kontaktu s lidskou bytostí před jinými druhy zábavy a podnětů. Ukázalo se, že vůbec nejraději kočky tráví čas s lidmi, ale muselo se jednat o takové lidi, kteří jsou aktivní a kočkám věnují nějakou pozornost. Naopak o pecivály, kteří ke kočkám přistupovali jen pasivně, velký zájem neprojevovaly. Vědci ale také zjistili, že kočky jsou velmi chytré a citlivé!

Důkazy z této práce ukazují, že kočky umí odhalit lidský emocionální stav a přizpůsobit mu svoje chování,“ uvádějí výzkumníci. „To dokazuje, že jsou citlivé i k lidským emocionálním potřebám.“ Tyto výsledky se nijak zásadně nelišily u koček, které žily s lidmi, a u těch, které pocházely z útulků – obě skupiny byly ve studii zastoupeny rovnoměrně.

Jediný významnější rozdíl mezi kočkami domácími a z útulkům se projevil u úkolu, ve kterém kočky trávily čas s člověkem, který o ně nijak neprojevoval zájem. Tam se ukázalo, že kočky z útulků mají o takovou osobu výrazně větší zájem než ty, které žijí dlouhodobě s lidmi.

Tento výzkum navázal na starší studie koček, kterým se na Oregonské státní univerzitě věnují dlouhodobě. V něm už dříve vědci dokázali, že kočky projevují výrazně větší zájem o lidi než o hračky nebo že dokážou rozeznat nejen lidské hlasy, ale také emoce v nich. Řídí se totiž v reakcích na lidské hlasy nejen jejich hlasitostí, což je zcela přirozené, ale také melodií a tónem.

Některé práce dokonce naznačují, že některé kočky jsou schopné rozlišovat v lidské řeči několik významů, tedy že kočky „rozumí“ lidské řeči – šlo například o jejich jména, potravu nebo trest. Ale výsledky v těchto experimentech byly značně nejednotné, takže není možné jejich výsledky nějak paušalizovat

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom