31. srpna 2020 14:00

Kdo umí nejlépe lhát? Samozřejmě psychopati

Nový výzkum ukázal, že se lidé s psychopatickými rysy osobnosti jednodušeji naučí lhát. Stačí to k pochopení všech lhářů? A co všechno proces lhaní vlastně zahrnuje?

Doktoři Tatia Lee a Robin Shao z Hongkongské univerzity poměrně jednoduchým experimentem dospěli k zajímavým závěrům: lidé s psychopatickými osobnostními rysy dokážou lépe lhát. Nejde přímo o to, že by to uměli sami od sebe, spíš jsou schopnější se lhaní naučit. A zdá se, že v tom prostě budou lepší než ti, kteří takovými charakteristikami nedisponují.

Znáte postavu?

Výzkumu se účastnilo celkem 52 studentů z Hongkongské univerzity. Úvodní dotazník zjišťující psychopatické rysy ukázal, že 29 z nich má vysokou úroveň potenciální psychopatičnosti, zatímco 23 naopak nízkou. Z toho je také vidět, že se nejedná o charakteristiku pouze několika deviantních jedinců, ale že tyto rysy jsou hojně zastoupeny v celé společnosti. Po úvodním rozřazení byly studentům, sledovaným pomocí magnetické rezonance, ukazovány fotografie známých i neznámých lidí. Účastníci dostávali instrukce, zdali mají lhát či mluvit pravdu o tom, jestli postavy na obrázcích poznávají.

Následně došlo k ukázce, jak správně lhát, a celý test byl opakován. Studenti tedy dostali do ruky nástroje, jak efektivně předstírat, že neznámou osobu znají, či naopak. A výsledky si už asi domyslíte: účastníci s psychopatickými rysy se to naučili mnohem lépe, jejich reakční čas se snížil a odpovědi byly sebejistější. Oproti tomu rychlost a přesvědčivost odpovídání lidí s nízkou úrovní psychopatičností se téměř nezměnily. Jak je to možné?

Psychopati lžou lépe

Lhaní je totiž poměrně složitý proces. Člověk ví, jaká informace je pravdivá, a její potlačení vyžaduje energii. Musíme vyvinout určitou snahu, abychom dokázali neříct pravdu a místo toho zalhat. Klíčem k tomu, kdo to zvládá lépe a kdo naopak hůře, může být právě psychopatičnost; tento osobnostní rys je totiž, alespoň dle předkládaného výzkumu, klíčový v tom, jak dokážeme informace zpracovat a následně je předat dál. Rozhodněte si sami, zdali je to tak dobře – minimálně užitečné to ale bez debat je…

„Vysoká úroveň psychopatičnosti je charakterizována neupřímností a manipulativností, ale doposud nebyly jasné důkazy o tom, zdali psychopaté v celkové populaci lžou více či lépe než ostatní. Naše zjištění dokazují, že lidé s vysokou mírou psychopatičnosti se prostě lhaní dokážou lépe naučit,“ upřesnil doktor Shao.

Mojmír Sedláček

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom