22. dubna 2023 06:00
Adam Vala

Jak snadno poznáte lháře? Nová metoda je úspěšná na 80 procent

Odhalit lháře není podle vědců tak složité, jak si často myslíme. Stačí se soustředit na jeden podstatný detail a všechno ostatní pustit z hlavy.

Nemusíte být zrovna policista nebo vyšetřovatel, abyste ocenili schopnost rozeznat, jestli vám náhodou někdo nelže a jestli se z něj náhodou nestává příslovečný Baron Prášil. Každý z nás si určitě vypěstoval určitou citlivost na některé signály, kterými může být nervozita, těkání pohledem, dotýkání se konkrétní části těla a mnoho dalších, podle vědců z University of Amsterdam ale stačí sledovat jednu jedinou a poměrně dobře identifikovatelnou věc, abyste byli při rozeznání lži úspěšní až z 80 procent. Tou věcí je množství detailů, které vám „zkoušený“ člověk předkládá.

K tématu: Kdo umí nejlépe lhát? Samozřejmě psychopati

Klíčem je verbální zastínění

Strategie se nazývá „verbal overshadowing“, česky verbální zastínění, a spočívá v tom, že má podezřelý člověk nejdřív popsat událost, která se stala, a poté odpovídat na doplňující dotazy. Za tímto účelem proběhla série experimentů, v nichž se účastníci snažili přesvědčit „zkoušející“, že lžou nebo naopak mluví pravdu, a to podle anonymního zadání. Výsledky ukázaly, že účastníci, kteří lžou, mají tendenci mluvit o obecných a abstraktních detailech, zatímco ti, kteří mluví pravdu, popisují více konkrétních a podrobných informací.

Tento rozdíl v popisu události byl pozorován a v experimentech správně odhalován až se zmíněnou 80procentní úspěšností. Pokud by se vše prokázalo na velkém vzorku, případně při dlouhodobém využívání této strategie v praxi, mohla by to být obrovská změna pro policii, soudy i další orgány, které se zabývají odhalováním lží a posuzováním výpovědí svědků.

Je však nutné poznamenat, že tato strategie není zcela spolehlivá a může být ovlivněna různými faktory, jako je například nervozita a stres. Dá se také předpokládat, že si pachatelé mohou dát na strategii pozor, a pak by opět musely ke slovu přistoupit jiné signály, ať už ty okem rozpoznatelné, nebo ty, které pečlivě sleduje polygraf, tedy zařízení populárně označované jako detektor lži.

Zdroj: Science Alert

Adam Vala

Populární filmy na Prima Zoom