21. listopadu 2018 06:00

Cukrovka! Nově odhalená rizika pro novopečené matky a jejich potomky

Rodičkám hrozí diabetes 2. typu, jejich dětem zase obezita. Nebezpečí trvá i řadu let po porodu. Dost se vyplatí o tom vědět více.

Dlouhodobé riziko

Nový vědecký výzkum zjistil, že matky se zvýšenou hladinou glukózy v krvi během těhotenství mají vyšší pravděpodobnost vývoje diabetu 2. typu ještě mnoho let po těhotenství než matky bez vysokého krevního cukru. Matkám diabetes 2. typu dlouhodobě hrozí i přesto, byť jejich hladiny nebyly dostatečně vysoké natolik, aby splnily tradiční definici gestačního diabetu. Podle výzkumníků má hyperglykémie mimo jiné významný dopad i na jejich potomky, kterým hrozí obezita.

Alespoň k takovým závěrům dospěla studie financovaná National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), která v rámci desítky pracovišť sledovala matky a jejich děti 10–14 let po narození. „Naše výsledky ukazují, že i ženy s mírnou hyperglykémií jsou během těhotenství vystaveny riziku škodlivých zdravotních důsledků, což potenciálně zvyšuje počet žen a dětí s rizikem získání celoživotních chronických zdravotních onemocnění,“ upozornila Weny Brickman z Northwestern University Feinberg School of Medicine. Přitom už předchozí badatelské výsledky potvrdily, že i mírně zvýšená hladina glukózy v krvi matky zvyšuje riziko komplikací u dítěte jak před porodem, tak i krátce poté. Hladina cukru v krvi těhotné ženy byla tedy přímo spojena s porodní hmotnostní a tělesným tukem novorozence. Na základě těchto zjištění pak mnoho organizací přijalo novou definici gestačního diabetu, což je právě typ diabetu, který se často vyskytuje u žen během těhotenství.

Nemocné matky, obézní děti

Nyní se odborníci soustředili zejména na to, zda je i mírně zvýšená hladina glukózy v krvi schopna zvýšit u matek riziko rozvoje cukrovky 2. typu. Dle předchozích indicií byl bedlivě sledován také prediabetes včetně rizika obezity jejich potomků, a to nejméně deset let po samotném porodu. A co vlastně studie, které se účastnilo 4397 matek, zjistila? U 11 % žen, jež měly zvýšenou hladinu glukózy v krvi během těhotenství, byl po 10–14 letech od porodu zjištěn diabetes 2. typu, přičemž asi 42 % z nich vykazovalo prediabetes (stav varující před cukrovkou). Úplně jiná čísla ovšem vykazovaly jejich ženské protějšky, které během těhotenství neměly zvýšenou hladinu glukózy v krvi. V případě těchto matek byl zjištěn diabetes 2. typu u pouhých 2 %, přičemž asi 18 % z nich sužoval prediabetes. Druhá část výzkumu analyzovala 4832 dětí s nadváhou a obezitou, u nichž byly shromážděny údaje pomocí indexu tělesné hmotnosti (BMI), procenta tělesného tuku, tloušťky kůže a obvodu pasu. Všechna tato měření ukázala, že děti narozené matkám se zvýšenou hladinou glukózy měly větší pravděpodobnost obezity. „Budoucí výzkum nabídne příležitost, jak těmto špatným výsledkům předcházet nebo potenciálně zasáhnout ještě předtím, než se dítě narodí, nebo dokonce před počátkem těhotenství,“ zdůraznila význam studie Brickman.

Diabetes mellitus

Diabetes, též cukrovka, je název pro skupinu chronických onemocnění s vysokou morbiditou a mortalitou, u které je v poslední době zaznamenáván výrazný celosvětový nárůst. K tomuto onemocnění dochází v případech, kdy je hladina glukózy v krvi, nazývaná také hladina cukru v krvi, příliš vysoká. Takový stav může u daného jedince časem vyvolat zdravotní obtíže, jako jsou srdeční choroby, poškození nervů, problémy se zrakem nebo onemocnění ledvin. Medicína rozlišuje dva základní typy cukrovky: diabetes 1. a 2. typu. Pacienti následky cukrovky řeší formou hormonu bílkovinné povahy ve formě inzulinu. Aplikace se provádí podkožně skrze injekce, inzulinová pera nebo speciální pumpy. Podat inzulin perorálně nelze, neboť se bílkovinná molekula inzulinu v trávicím ústrojí rozštěpí, čímž se eliminuje její účinnost.

Cukrovce může ale každý člověk účinně předcházet a případná rizika minimalizovat. Mezi zásadní kroky patří pravidelný pohyb, zdravé stravování, minimum stresových situací, zdrženlivost kouření a konzumace alkoholu. Podle statistik počet diabetiků v České republice každoročně stoupá. Současný stav je odhadován na zhruba 800 tisíc nemocných. O nic lépe na tom nejsou ani jiné země. Například ve Spojených státech amerických žije přes 30 milionů lidí s cukrovkou, přičemž prediabetes je odhadován u zhruba 84 milionů tamní populace. Asi jeden ze 4 lidí totiž o svém onemocnění ani neví, což v menší míře platí také u nás. Text: Petr Smejkal

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom