22. července 2018 08:55

Čínská medicína a smrt českých tygrů: jen vrcholek ledovce

Čínská medicína: médii proběhla zpráva o smrti tygrů za účelem „výroby“ léčivých substancí. Skutečnost je ale mnohem horší.

Kódový název akce: Trophy

Současnou hladinu zpráv českého mediálního rybníka rozvířily záběry a popis tygra zabitého dvěma střelami. První z nich šla do oka a v mozku měla zvíře usmrtit, k čemuž zřejmě nedošlo, proto ta druhá mířila do krku, čímž ale došlo k poškození vzácné kožešiny. Zvíře stalo ikonickou položkou na seznamu smrti, ale zdaleka nebylo jediným a za objevem nestála náhoda či stížnosti od sousedů (udání bývá častým důvodem kontroly České inspekce životního prostředí – ČIŽP), ale výborná detektivní práce. „Více než rok celníci shromažďovali důkazní materiál proti skupině osob české a vietnamské národnosti organizující nelegální obchod s produkty z chráněných živočichů podléhajících mezinárodní úmluvě na ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, konkrétně s ohroženým druhem – Panthera tigris (tygr). Tyto osoby, žijící v České republice, obchodovaly s mrtvými nebo živými tygry, které následně usmrcovaly a zpracovávaly na produkty tradiční čínské medicíny,“ píše se v tiskové zprávě ČIŽP, které výsledek akce oznamuje. Samozřejmě akce by se neobešla bez spolupráce s Policií ČR a Celní správou, které mají z hlediska zákonů ty "správné" pravomoci.

Zároveň se ukázalo, že nešlo jen o exotické tygry chovatele Berouska, ale i zpracovávaly se i chráněné druhy z naší přírody, jako je bobr, ledňáček či dravá poštolka. Na závěrečné akci, která vyvrcholila 16. července, se podílelo 175 příslušníků celní správy, 6 inspektorů ČIŽP a pracovníci veterinární správy. Na území hl. m. Prahy, středních a severních Čech provedli sedm domovních prohlídek, tři prohlídky nebytových prostor, včetně dvou stánků v areálu pražské tržnice SAPA. Zajistili tělo usmrceného tygra, 4 kusy kůží, tygří drápy a další tygří produkty (masox a tygří víno). Mimo to i sadu varných nádob a forem používaných pro výrobu produktů tradiční asijské medicíny z částí tygřích těl, a finanční hotovost v celkové výši 1 838 100 korun. Co se stane se zabavenými/zajištěnými těly zvířat, o tom rozhodně soud, neboť se jedná o důkazy v právě probíhajícím trestním řzení.

Jen vrcholek ledovce

„Česká republika má podle ČIŽP druhou největší vietnamskou komunitu v Evropě, což je pravděpodobný důvod vyšší úrovně obchodu s těmito komoditami,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP. Obecně platí, že vietnamská komunita se do české společnosti díky podnikavosti a pracovitosti svých členů bezproblémově začlenila. Vzdělání patří mezi jedny z jejich priorit, což lze často vidět nejen na bezvadné češtině u nás narozených vietnamských dětí, ale často i na jejich studijních výsledcích. Pracovitost rodičů zase ocenil nejeden z nás, včetně autora těchto řádků, během nákupů i o svátcích otevřených „vietnamských“ večerek a bister. Zároveň ale si sebou nesou část kulturních návyků a kontaktů domovské země. Najít lékárnu s v alkoholu naloženými plazy – od gekonů po kobry, či jejich sušenými těly, není ve Vietnamu nikterak těžké. Stejně tak můžete v jihovýchodní Asii ochutnat hadí krev v „panácích“, srdce jako jednohubku a jeho svalovina jako hlavní chod. To vše pod zástěrkou vylepšení zdravotního stavu. Ve hře jsou i ropuchy. S jistou nadsázkou se to dá připodobnit některým našim „potravinovým doplňkům“ jen s tím rozdílem, že zatímco u nás je ve hře „jen“ byznys, tak v Asii je ve hře život a smrt zvířat.

Nejde jen o tygry

Tradiční čínská medicína je dlouhodobě obviňována z likvidace vzácných a na své existenci ohrožených druhů živočichů a rostlin. Je to poněkud zjednodušující a nefér, neboť do ní mimo jiné patří například akupunktura, akupresura, masáže, meditace… nic z toho žádný rostlinný ani živočišný druh neohrožuje. Na druhou stranu tento 2 500 let starý léčebný systém obsahuje právě využívání živočišných produktů v bizarních a nesmyslných souvislostech. Díky zásahům jako byla akce Trophy se na jednu stranu ukazuje, že obchod podporující některé metody tradiční čínské medicíny pronikl i do tak „neasijské“ země, jako je Česká republika, ale mnohanásobně větší škody působí právě v zemích Asie. Čínský vliv pronikající do některých oblastí Ruska (Mandžusko, okolí jezera Bajkal) sebou nese poptávku po tygřích produktech a zároveň buduje pašerácké stezky. Totéž platí o zemích bezprostředně s Čínou sousedících, ohrožení jsou tygři a kočkovité šelmy v Indii.

Peníze až v první řadě

Tygři jsou chodící zlato. Poptávka je obrovská a ceny i nadále stoupají. Kočky jsou zabíjeny po celé Indii, většinou pro jejich kosti a jejich velkolepé kožichy. Kosti jsou pašovány téměř výlučně do Číny, používané v tygřích kostních vínech - ceněném tradičním čínském léku, o němž se traduje, že velkou „tygří“ sílu. Ale téměř každá část tygra je v tradiční čínské medicíně vysoce oceněna. Většina kůží také skončila v Číně a používala se pro high-end luxusní výzdobu,“ napsala Sharon Guynup na blogu časopisu National Geographic. Robert Šlachta z Generálního ředitelství cel uvedl, že cena zmiňovaného tygra, jež byl objeven v rámci razie, se pohybovala okolo 100 000 až 150 000. Prodávají se drápy, jejichž cena se pohybuje kolem 2 500 korun za jeden, což znamená, že jen v drápech si tygr „nosí“ 45 000 korun, kočky totiž mají "jen" 18 drápů místo 20. Pět na každé přední a po čtyřech na zadní tlapě. Cena vývaru z tygrů, kteří byli utraceni v Česku se odhaduje na 1500 korun za gram. Cena za gram není náhodná, neboť na právě na gramové „porce“ byl rozdělován. ČIŽP na základě dlouhodobého monitoringu odhaduje cenu tygřích kostí na 2000 amerických dolarů za jeden kilogram, kůže tygra se dá prodat za cenu kolem 20 000 dolarů. Cena výše zmíněného tygřího vína se liší podle destinace i podniku v němž se prodává, nicméně odhad ČIŽP je kolem 100 dolarů za litr.

Podobné je to se slonovinou a nosorožčími rohy v Africe. Ochranářské organizace tyto komodity demonstrativně pálí, aby ukázaly jejich bezcennost, čímž paradoxně ničí možnost použití pro výstavní či výukové účely. Dovolme si poněkud absurdní spekulaci – demonstrativní pálení zabaveného tygřího těla, kůží a vyrobeného masoxu by zřejmě vzbudilo silnou společenskou diskuzi, ale nijak nepřispělo k propagaci ochraně tygrů ve volné přírodě.

Jakkoliv je týrání zvířat a jejich zabíjení pro neprokázané lékařské použití (znovu připomeňme, že v pozadí nestojí zdraví, ale peníze) zhůvěřilostí zbohatlíků, kteří si podobné nelegální praktiky mohou dovolit, tak české případy jsou jen neskutečně malinkým vrškem ledovce. A navíc nejde jen o tak ikonická zvířata, jako jsou tygři, medvědi (kde je velmi ceněná jejich žluč), ale i tak „obyčejné“ tvory, jako jsou gekoni či dokonce hnízda vlaštovkám podobných salang. O tom, jakou hrozbou je čínská medicína například pro luskouny jsme už psali v tomto článku.

Text: Topi Pigula

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom