16. listopadu 2017 08:20

Česku hrozí sucho. Bude Intersucho dobrá protizbraň?

Projekt Intersucho má sledovat střední Evropu a pomoci zemědělcům v boji se suchem.

Projekt Intersucho

Zmiňovaný projekt letos funguje čtvrtým rokem a sleduje stav sucha v Česku, má ambici obsáhnout v následujících letech celý prostor Podunajské nížiny, tedy i země střední a jihovýchodní Evropy. Má pomoci českým zemědělcům nejen lépe vidět problematiku sucha v širším regionu, ale také reagovat při pěstování na očekávanou situaci na trhu vzhledem k předpokládané úrodě ve sledovaných zemích. Jedná se o tradiční obchodní partnery i konkurenty, řekl dnes ČTK na brněnské konferenci o monitoringu sucha a dopadů na zemědělství jeden z tvůrců projektu Miroslav Trnka.

Intersucho sleduje zemědělské sucho z tvrdých měřitelných dat, zároveň do tvorby výrazně vstupují agronomové zemědělských podniků jako zpravodajové z katastrů, na nichž hospodaří. Dokážou korigovat aktuální mapy podle skutečné situace, která se může lišit od výpočtů ze získaných dat.

Kde je u nás nejsuššeji?

Nejvíce těchto zpravodajů je v nejpostiženějších okresech, jako jsou Znojemsko, Břeclavsko či Rakovnicko a Lounsko. Žádní ještě nejsou zhruba v 15 okresech a snahou vědců i zemědělců je, aby přibývali. "Je to přínos pro nás zemědělce. Díky projektu se odškodňovalo za sucho v roce 2015 a bude se to dělat i letos. Bez projektu by to skončilo špatně jako při suchu v roce 2012," řekl viceprezident Agrární komory ČR Václav Hlaváček. "Proto by to mělo být v zájmu každého zemědělce a ne že je to pro agronoma administrativní zátěž," řekl Hlaváček.

Systém zpravodajů by se měl rozjet i na Slovensku a pak v celé jihovýchodní Evropě, i když Trnka připouští, že je to ambiciózní plán. "Pěstují tam nejen partneři, ale přirozeně i konkurenti. A zemědělci pak mohou dělat rozhodnutí s ohledem na tamější situaci," řekl Trnka.

Snahou je dělat ještě lepší předpověď sucha v ČR a dostat ji přímo k zemědělcům, kteří si mohou s ohledem na vlhkost půdy lépe naplánovat polní práce. "Mohou se pak lépe rozhodovat jak z ekonomického hlediska, tak z pohledu dopadu na krajinu," řekl Trnka. Předpověď je už nyní lokalizovaná na konkrétní katastry. Snahou je i předpovídat výnosy plodin na jednotlivých katastrech.

Sucho s ročním zpožděním

Projekt by měl v blízké budoucnosti zahrnout také lesníky. "Mluvíme s nimi poměrně často a máme i několik respondentů. Problém je, že lesy reagují na sucho i s ročním zpožděním. Naše údaje jsou však důležité při zakládání nových lesů, tam bychom chtěli upnout pozornost. Je potřeba přijít s pohledem a informacemi, které budou pro lesníky užitečné," řekl Trnka.

Hlaváček by chtěl, aby se předpověď sucha stala standardní součástí předpovědi počasí v televizi a rozhlase. "Aby nebyla obrovská díra mezi zemědělci a spotřebiteli. Všichni berou automaticky, že jsou v supermarketu plné regály stejně, jako že z kohoutku teče voda. A nikdo neřeší, co kdyby voda jednoho dne netekla," řekl Hlaváček.

Intersucho je společný projekt Ústavu výzkumu globální změny CzechGlobe, Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu.

ČTK

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom