17. října 2018 06:00

Arboristé – práce, na kterou musíte mít koule

Mít koule znamená mít odvahu, morál nebo prostě jen zdravé sebevědomí a reálný odhad rizika. Proto je skutečně dobrých arboristů tak málo.

Kácení v Teplicích nad Bečvou

Zatímco dvě desítky metrů nad povrchem, na statném buku, se Tomáš Tyl snaží uříznout větev o průměru malého stromu, desítky metrů pod povrchem vypráví průvodkyně ve Zbrašovských aragonitových jeskyních turistům fakta o vzniku gejzírových stalagmitů. Dost možná, že se nacházejí přímo pod stromy, které „půjdou k zemi“.

Nebezpečný buk

Buk patří k opravdu nejnebezpečnějším stromům, má na svědomí nejvíce zranění dřevorubců a důvod je prostý. Je křehký a praská. Občas dost nevypočitatelně,“ říká Tomáš Tyl, který si po práci ve výšce přes dvacet metrů vychutnává zaslouženou cigaretu. Dnešním cílem je dostat k zemi dva vzrostlé, ba přímo mohutné a na první pohled zdravé buky rostoucí v bezprostřední blízkosti turistické i lázeňské vycházkové trasy. To mimo jiné znamenalo obehnat přístupové cesty páskami se zákazem vstupu a postavit hlídku do míst, kde hrozí kutálení špalků – oba stromy totiž stojí v prudkém svahu. „Zdravím chlapi, můžu projít?“ ptá se postarší pán, který pásku podlezl. Bylo to ve chvíli, kdy pily utichly a „normálního“ člověka by nenapadlo, že dvacet metrů nad ním se lanem jištěný chlap chystá poslat k zemi další větev, která váží desítky kilo a během pádu nabere slušnou rychlost. Přímý zásah by byl bezpochyby smrtelný. Chlapi v přilbách, červeně zbarvených montérkách a s lany v rukou se po sobě jen udiveně podívali. Jsou zvyklí na riziko, ale ne na zbytečné riskování.

Arborista je když...

Pod slovem arboretum si většina lidí představí areál s rostlinami, často obsahující jak park, tak skleníky. Ale arborista není „správce“ arboreta. Řečeno slovy encyklopedie, tak „arborista je odborník v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les, vyhledávaný zejména pro speciální zásahy na dřevinách. Pro práci arboristy jsou vzhledem k rozmanitosti zásahů nezbytné znalosti z dendrologie, fytopatologie, fyziologie, mechaniky a pedologie. Dále je nutná znalost příslušné legislativy, bezpečnosti práce a správního řádu. Typickou náplní práce je provádění pěstebních a stabilizačních opatření (odborný řez, instalace vázání korun apod.), rizikové kácení, ale také výsadba dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti nebo hodnocení stavu jednotlivých stromů." Ovšem encyklopedický výklad nemá šanci podchytit odvahu s níž je potřeba pracovat ve výškách s motorovou pilou, dokonalou souhru chlapů, kteří jsou závislí na vzájemném jištění, správný odhad smyček lana zajišťující tření, aby metrákový špalek byl spuštěn a nespadl. Zatímco jeden člověk špalek nahoře odřízne, další arboristu jistí a jiní kolegové mají na starosti spouštění metrákového kusu dřeva. Nechat špalek „zahučet“ volným pádem by mohlo nejen zničit zábradlí u cesty, rozbít chodník, ale i nabrat rychlost cestou ze svahu a dole někomu ublížit.

Práce je to opravdu jen pro odvážné, a pokud se podíváme do zahraničních ceníků, tak hodinová sazba pro malou společnost je kolem 200 dolarů na hodinu, větší (nebo složitější zákroky) stojí kolem 600 dolarů z hodinu.

A jak to dopadlo se zmiňovaným bukem? Nakonec skončil bezpečně na zemi (a arboristé provádějící skutečně rizikové kácení taky) a ukázalo se, že jej zevnitř rozkládala bílá houbová hniloba.

Text: Topi Pigula

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom