7. listopadu 2017 12:41

Afrika bude zásobovat EU čistou energií

Severoafrická farma o výkonu 4,5 GW pomůže evropským domácnostem od energetické nedostatečnosti.

Spotřeba roste

Členství v Evropské unii má mimo výhod také povinnosti. Jednotlivé státy se zavázaly, že budou společně hledat a aplikovat obnovitelné zdroje energie. Využívání fosilních paliv je sice účinné, spalování na druhou stranu doprovází obrovská míra znečištění. Spotřeba elektrické energie neustále stoupá, ovšem výstavba obnovitelných energetických zdrojů vzrůstající poptávce nestačí. Některé státy jsou omezeny finančně, jiné postrádají nezbytné přírodní zdroje. Řešením ale možná budou vyprahlé pláně dalekého Tuniska, kde možná vyroste obří sluneční elektrárna. Pro Evropu přitom nejsou zahraniční energetické dodávky ničím neobvyklým. Asi 60 procent evropské primární energie pochází z Ruska nebo Blízkého východu.

Podmořské kabely

Obří solární farma by měla být schopna vyprodukovat až 4,5 gigawattů energie. To je množství, které vystačí pro potřeby až 2 milionů domácností. Nashromážděná energie bude podvodními kabely nejprve vyslána přes Středomoří na Maltu, území Itálie a Francie. Za megalomanským projektem stojí společnost TuNur, která je z rovné poloviny vlastněna Brity. Zbylých 50 procent patří investorům z Tuniska a Malty.

Její představitelé o svých budovatelských záměrech nedávno podali oficiální žádost tuniské vládě. Pokud bude schválena, energetická farma bude stát v roce 2020. „Otevíráme nový energetický koridor, který Evropě umožní importovat levnou solární energii ze Sahary v masivním měřítku,“ řekl výkonný ředitel společnosti TuNur Daniel Rich. „Tento krok pomůže Evropě rychle a cenově efektivně splnit své závazky v rámci Pařížské dohody o klimatu. Poskytne velmi potřebnou podporu tuniskému hospodářství prostřednictvím významných investic, vytvořením tisíců pracovních míst, nových daňových příjmů a vytvořením nového solárního průmyslu, který může pomoci vytvořit jejich budoucí domácí dodávky,“ dodal nadšeně ředitel.

Věže vysoké až 200 metrů

Zelená farma představuje jakousi koncentrovanou solární elektrárnu, která využívá přesně rozmístěná zrcadla k odrážení slunečního záření na centrální kolektory. Zahříváním pak vznikne obrovské množství páry generující elektrickou energii. Tento druh sluneční farmy má tu výhodu, že je schopen ukládat získanou energii na delší dobu. Elektrárna by tak do jisté míry mohla vyrovnat kolísání energetických zdrojů z ostatních zdrojů čisté energie EU. Vznik solární elektrárny bude koneckonců přínosem nejen pro státy Evropy, ale také pro samotné Tunisko.

Tento severoafrický stát paradoxně sužuje vlastní energetická nedostatečnost, provázející četné výpadky elektrické energie. Megalomanský projekt by mohl zemi poskytnout finanční prostředky a nenahraditelné zkušenosti pro vybudování vlastní solární elektrárny. Navíc by zužitkoval alespoň malou část neobdělané, sluncem vyprahlé půdy. Rozloha elektrárny by pokryla kolem 25 000 hektarů, přičemž oči kolemjdoucích mohutnou stavbu určitě nepřehlédnou. Věže elektrárny budou vysoké úctyhodných 200 metrů. Výstavbu továrny místní obyvatelé zatím vítají. Budování solárního průmyslu považují za dobrý způsob odstranění nerovnosti mezi bohatými pobřežními městy a nedostatečně rozvinutým vnitrozemím.

Kolem výstavby solární elektrárny ale panuje velká nejistota. Některé zdroje si dělají starosti nad důvěryhodností samotné společnosti TuNur. Tato firma totiž doposud realizovala pouze několik menších solárních projektů. Otázka tedy zní, zdali bude TuNur vůbec schopna projekt zprostředkovat a finančně utáhnout.

Text: Petr Smejkal

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom