30. června 2021 00:05

Výročí: Tunguzská událost vyvolala množství konspiračních teorií

30. června roku 1908 se v okolí řeky Podkamenná Tunguska na východní Sibiři odehrála událost, která otřásla světem. Doslova.

Výbuch tzv. tunguzského meteoritu způsobil seismickou vlnu, která dvakrát oběhla celou zeměkouli a zaznamenaly ji všechny seismografy světa. Nikdo ale netušil, co se vlastně stalo. A netuší to dodnes. Paradoxně se totiž takto obrovskému a celosvětově pozorovanému jevu zpočátku věnovala velmi malá pozornost a podrobnější průzkumy dané oblasti proběhly dokonce až několik desetiletí po události.

Největší záhady historie: Bermudský trojúhelník, Voynichův rukopis, Ďatlovova výprava, Atlantida, Mary Celeste

Uplynulo více než století a stále není jasno. Vědci přicházejí s nejrůznějšími teoriemi a hned v závěsu za nimi pak spousta konspirátorů, kteří spřádají nejodvážnější teorie a snaží se své erudovanější kolegy trumfnout – když už ne realističností své teorie, tak alespoň počtem citací v bulvárních plátcích. Ty se totiž raději než meteoritů a komet chytnou tajných zbraní, zásahu mimozemské civilizace nebo pokusu geniálního vynálezce. Pojďme se tedy podívat, jaké teorie o tunguzském úkazu dosud vypluly na povrch.

Planetka či kometa

Jako nejpravděpodobnější teorie se jeví ta o výbuchu planetky nebo komety nad zemským povrchem. Vše nasvědčuje tomu, že se nejednalo o náraz do země – k výbuchu došlo ve vzduchu a na zemi pak řádila jen ničivá tlaková vlna, i tak dost silná.

Po nárazu vesmírného tělesa bychom totiž museli najít obrovský kráter a takový v Tunguzce není. Proto se věří, že za výbuchem stojí buď kometa s ledovým jádrem, nebo planetka o nižší hustotě. Ta se po vstupu do atmosféry začala zahřívat a tlačit před sebou čím dál větší množství žhavého plazmatu. Po výbuchu planetky na zem dopadl pouze tento ohnivý déšť, který se spolu s tlakovou vlnou postaral o likvidaci 80 milionů stromů na území o rozloze 2 000 km2. Kam se hrabe kůrovec!

Podstatné je, že na zemi se nenašly žádné stopy po dopadu, žádné úlomky, žádné zvláštní složení hornin v krajině. Zdá se, že ať na Tungusku padlo cokoli, rozplynulo se to v atmosféře ještě před dopadem.

Havárie kosmické lodi

Žhavý objekt byl toho dne spatřen na více místech, dokonce i v českých zemích. Hovoří se o tom, že dokonce během letu měnil směr, stoupal a zase klesal a tak řada lidí věří, že šlo o zoufalý manévr mimozemšťanů, kteří měli namířeno na Zemi a nezvládli přistání. Dlužno podotknout, že první takové teorie se objevily až zhruba dvacet let po události, což jim zrovna nepřidává na hodnověrnosti.

Výbuch atomové bomby

Když svět na konci druhé světové války uviděl, co dokáže rozbitý atom, ihned se začalo spekulovat o tom, zda nemohlo jít o nehodu při testování prvních prototypů atomových bomb. Jenže v roce 1908 zbývala ještě spousta let do zásadních objevů, týkajících se atomové energie. A když do Tungusky dorazily týmy vybavené dozimetry, nenaměřily pražádnou zvýšenou radiaci. Tuto teorii si tedy můžeme také odškrtnout jako nepravděpodobnou.

Signál od mimozemšťanů

Představa, že za událostmi v Tungusce stojí mimozemská civilizace, nedá konspirátorům spát. Ti, kteří nevěří na pád kosmické lodi, věří alespoň na to, že se jednalo o demostraci síly. Že nám mimozemšťané předvedli sílu svých zbraní a úmyslně zvolili neobydlenou oblast, aby ve skutečnosti nikomu neublížili. Nu, pár trhlin tato teorie má. Například tu, že se nás nepokusili kontaktovat žádným jiným způsobem předtím ani potom. Že by skutečně jen udělali veliké bada-bum a pak sto let ticho po pěšině? Co by z toho měli a proč by to vůbec dělali?

Malý kousek antihmoty, černá díra nebo výbuch plynu

Po vzniku vesmíru byla antihmota a hmota ve stejném poměru. Dnes se má za to, že už žádná volná antihmota ve vesmíru není. Když se střetne antihmota s hmotou, dojde k obrovské explozi. To by se sice mohlo stát i na Zemi, ale není jasné, jak by se takový kousek antihmoty dostal k naší planetě a nevybuchl někde v okolí nebo v horních vrstvách atmosféry – i řídká atmosféra je hmotou a k výbuchu by tak došlo velmi vysoko nad zemí. Navíc by šlo o velmi rychlý jev. Rozhodně by nebylo vidět těleso putující oblohou – a to se v případě Tunguzského úkazu dělo.

Tím pádem můžeme vyloučit i další teorii, srážku Země s černou dírou. I v případě tohoto jevu bychom totiž nemohli pozorovat zářící kouli letící po obloze. A když už škrtáme jednu teorii za druhou, můžeme škrtnout i teorii třetí: výbuch ložiska zemního plynu. A to ze stejného důvodu – platit může pouze teorie, jejíž součástí je letící žhavý objekt na obloze.

Slunce utržené ze řetězu

Zajímavou teorií je odtržení kusu Slunce při sluneční erupci a jeho vržení směrem k Zemi. Mohli bychom tak sledovat putující žhavý objekt a zároveň by platilo to, že po „dopadu” na Zem by neexistovaly žádné kusy pevné hmoty, protože by se jednalo o sluneční plazma. Tyto sluneční aktivity a vliv erupcí na Zemi jsou předmětem výzkumů posledních let. Je jasné, že tuto teorii, i když není příliš pravděpodobná, nemůžeme jen tak šmahem zavrhnout.

Že by Tesla?

Další teorii mají rádi ti, kteří si libují ve filmech o rozcuchaných šílených vědcích, majících ve starých hradech či tvrzích monstrózní aparáty (dnes bychom řekli steampunk), kterými hodlají zničit celé lidstvo a smát se přitom ďábelským řehotem. Známý srbský vědec Nikola Tesla dělal pokusy s elektřinou, a to včetně přenosu elektřiny vzduchem na dálku. Konspirátory to inspirovalo k další bláznivé teorii: Teslovi se pokus vymkl z rukou. Možná dokonce nevědomky objevil nový silný zdroj energie, který nedokázal zkrotit. Masivní proud energie pak dopadl v Tungusce a způsobil onen výbuch. Jako námět na thriller dobré, jako teorie o tunguzském úkazu to ale neobstojí.

Jsou za tím Vulkánci. Vlastně vulkány...

Když se řekne výbuch vulkánu, každý si představí horu, z níž stéká spousta lávy. Ale vulkanická činnost může probíhat v podzemí a na povrch vyvřou jen žhavé plyny. Je tedy teoreticky možné, že v Tungusce došlo právě k takovému výronu. Při něm mohlo být vystřeleno do vzduchu obrovské množství žhavých plynů a popílku, které by byly pozorovatelné i z velké vzdálenosti a po delší dobu.

Zrodila se tedy velmi zajímavá teorie: ten putující žhavý objekt na obloze nemusel celé události předcházet, ale naopak, mohlo k němu dojít až po samotném výbuchu. Běžní pozorovatelé si jistě nezapisovali přesný čas. Ten dobře známe ze seismografů, ale po letech si málokterý pamětník mohl s jistotou uvědomit, zda žhavou kouli na obloze viděl v osm ráno nebo až v devět.

Pokřivený časoprostor, paralelní vesmír

Slova jak z vědecko-fantastických filmů označují jevy, o kterých hovoříme jen teoreticky a není pro ně žádný praktický důkaz. Autorům konspiračních teorií to ale nevadí a řada z nich to vidí naprosto jasně: v Tungusce došlo k prolnutí paralelních vesmírů a nějaká událost z paralelního vesmíru se promítla do vesmíru našeho. Jak prosté! Ale příště, milí paralelní pozemšťané, si svoje události nechte pro sebe, nikdo vám tu o ty vaše výbuchy nestojí!

To vás pámbů trestá, že se nemodlíte!

Samozřejmě nelze opominout teorie religiózní. Boží trest, boží napomenutí, připomínka Jeho síly a moci. Bůh – ať už si jej představujeme jakkoli – prý tímto činem ukázal lidem jejich malost a chtěl je přimět k pokoře. Nu, pane, nezabralo to. Jestli to byla tvoje práce, musíš na nás jinak. A raději metodou pozitivní motivace, můžeme-li prosit.

Co tam tedy řachlo?

Nevíme a ještě mnoho let nejspíš vědět nebudeme. Někteří lidé sice už před lety v Tunguzce oznámili nález materiálů, které mají prazvláštní vlastnosti, ale bohužel u nich není důkaz, že opravdu byly nalezeny na tomto místě. Vědci i šarlatáni budou nadále oblast zkoumat, přinášet další teorie a zase je vyvracet.

Možná budeme muset počkat na dobu, kdy budeme mít nové technologie, kdy budeme schopni detekovat to, co dnes ještě detekovat neumíme. A jednoho dne bude záhada tunguzského úkazu rozluštěna. Jedna z teorií se ukáže jako pravdivá. Ale řekněte, nebude škoda těch krásně ujetých, které jsme si tu dnes představili? Nevadí. Pořád nám ještě zbydou chemtrails, žijící Elvis Presley, nacisté na Měsíci nebo mimozemšťan v Oblasti 51.

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom