27. dubna 2021 00:05

Před 231 lety se narodil vynálezce morseovky. Znáte jeho jméno?

Pokud jste někdy použili morseovku, poděkujte muži jménem Samuel F. B. Morse. Dnes to má svůj smysl. Ale morseovka není všechno, Morse má toho na svědomí víc.

Samuel F. B. Morse se narodil 27. 4. 1791 v Charlestownu v Massachusetts. Jeho otec se živil jako zeměpisec a pastor kalvinistické církve a svého prvorozeného syna Samuela vedl velmi přísně. Již od dětství Samuel projevoval nebývalý talent a potřebu objevovat a učit se novým věcem. Dnes se nám to může zdát nepochopitelné, ale již ve 14 letech začal studovat vysokou školu.

Zprvu se u mladého Samuela projevoval převážně výtvarný a sochařský talent a zdálo se, že se vydá na uměleckou dráhu. Za svého žáka si jej dokonce vybral uznávaný americký malíř Washington Allston. Když ale v roce 1810 dokončil studium na Yale, propadl cestovatelské vášni a vypravil se Evropy. Po návratu domů se rozhodl stát vynálezcem. Zprvu měl smůlu. I když se mu připisuje vynález tzv. mramorové brázdičky, která pomáhala sochařům vytesat tři různé sochy ve výrazně kratším čase, než bylo v té době obvyklé, nemohl si ji patentovat. Předběhl ho totiž Thomas Blanchard. Svou pozornost a snahu zaměřil na vývoj nového telegrafu.

Telegraf…

Za novým typem elektrického telegrafu stojí mnoho let dřiny a celá řada neúspěšných pokusů. Ve kterém roce spatřil tento převratný vynález světlo světa, není úplně jasné. Nejčastěji se hovoří o letech 1837 nebo 1838. Plán sestrojení nového elektromagnetického telegrafu a nového komunikačního kódu se v Morseově deníku objevuje poprvé v roce 1832. Morse si dopisoval se svým dánským sochařským kolegou a blízkým přítelem Bertelem Thorvaldsenem, jemuž se v dopisech svěřoval i se svými plány a popisoval vynálezy a objevy. O svých prvních poznatcích a plánech spojených s elektromagnetickou telegrafií se Thorvaldsenovi zmínil poprvé na podzim roku 1835. V té době nejspíš také měl za sebou první neúspěšné pokusy s převedením telegrafického záznamu na papír.

V roce 1836 představil svým kolegům první elektromagnetický telegraf, který k napájení využíval jeden bateriový článek a jednoduchý elektromagnet. Nepříjemné bylo jen to, že tento první prototyp byl funkční jen na velmi krátké vzdálenosti do 40 palců. Pro další vývoj Morseova telegrafu bylo klíčové setkání s Leonardem Galeem, jeho bývalým učitelem malířství a profesorem chemie na Newyorské univerzitě. Galeo navrhl Morseovi řadu přelomových vylepšení a po jejich zapracování do vylepšeného prototypu byl přístroj rázem schopen zaznamenat zprávu na vzdálenost několika desítek mil. Byl to ohromný úspěch a v ten okamžik mohl začít Morse shánět investora, který by se podílel na nákladném zavedení jeho vynálezu na trh. Tímto investorem se nakonec stal Stephen Vail, vynálezce, právník a investor do nových technologií.

… a morseovka

V roce 1836 přišel Morse s novým komunikačním kódem složeným z teček a čárek, který dnes známe jako Morseovu abecedu. Všichni jistě známe signál SOS. Ještě slavnější a známější je jeho překlad „Save our souls“, tedy „Spaste naše duše“. Tento překlad se používá hlavně jako jakási pomůcka pro snadnější zapamatování. Ve známost také vešla díky další rozšířené nepravdě. Ve zprávách o zkáze Titanicu je uváděno, že posádka tento signál vysílala. Není to pravda. Tenkrát byl použit starší a rozšířenější signál CQD („Come Quit, Danger“ – „Přijďte rychle, nebezpečí“).

Přednášení jako prodejní taktika

Samuel F. B. Morse si byl nejspíš vědom převratnosti a praktické využitelnosti svého objevu, jenž, jak se později opravdu ukázalo, zcela zásadním způsobem zjednodušil a zefektivnil způsoby dálkové komunikace a stal se jedním z velkých vynálezů 19. století. Z propagačních důvodů začal Morse jezdit po vysokých školách a přednášet o svém objevu. První ze série přednášek se uskutečnila 8. února 1836 před vědeckým výborem ve Franklinově ústavu ve Filadelfii. Jako velmi důležité se jeví i setkání s prezidentem Martinem Van Burenem 21. února 1838. Získal tak přízeň americké vlády.

Samuel F. B. Morse se zajímal i o jiné vědecké objevy té doby. V Paříži se setkal např. Louisem Daguerrem, vynálezcem první fotografické techniky, kterou dnes nazýváme daguerrotypie. Své poznatky z tohoto setkání poslal do redakce New York Observer, a nepřímo se tak zasloužil o rozšíření daguerrotypie do celého světa.

Samuel F. B. Morse zemřel jako vážený muž a uznávaný vynálezce 2. dubna 1872 a byl pohřbem na hřbitově v Brooklynu v New Yorku. Právem se mu dostalo řady prestižních ocenění a vyznamenání. I když se dnes jeho komunikační kód složený z teček a čárek příliš nepoužívá, proslavil ho po celém světě.

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom