17. března 2023 16:14

Český dobrodruh vytvořil první detailní mapu Amazonie. Padl do zajetí a zabily ho blechy

Hodně slavný našinec pomalu mizí z českého povědomí. Dokázal však velké věci a rozhodně bychom na něj zapomenout neměli.

Rodák z Trutnova misionářem

Životní příběh pátera Samuela Fritze se mnohým může stát neuvěřitelný. Je plný dobrodružství a nebezpečí. Fritz by se měřítky dnešní doby mohl nazvat cestovatelem nebo kartografem. Jeho životní kroky však vedla víra. Bývá označován za jednoho z nejúspěšnějších misionářů Tovaryšstva Ježíšova v Jižní Americe. Podnikl celou řadu objevných cest a kromě jiného vytvořil i první podrobnou mapu Amazonie.

Čtěte také: Největší slovenský dobrodruh utekl z ruského vězení, ošálil Francouze i Američany a stal se králem Madagaskaru

Samuel Fritz se narodil se v Trutnově 9. dubna 1654. Svá gymnaziální studia absolvoval nejprve v Jičíně a později v Hradci Králové. V Praze se věnoval studiu filozofie na univerzitě Karlo-Ferdinandově, jež ukončil ziskem magisterského titulu. Koncem října 1673 vstupuje do jezuitského řádu Tovaryšstva Ježíšova, kde se věnuje hlavě pedagogické a osvětové činnosti. Zároveň ale začíná studovat teologii a 4. února 1683 je vysvěcen na kněze.

Trnitá cesta úspěšného misionáře

Začátkem června roku 1683 píše představenému řádu Karlu de Noyelle svou první žádost o zařazení do misijního sboru. Tato žádost však nebyla k Fritzovu zklamání vyslyšena. Pro nás mohou být zajímavá slova, která Fritz volí ve snaze dosáhnout svého cíle:

„Náš veledůstojný Otče v Kristu.

Ostýchal bych se ovšem, já nejnehodnější ze synů, obrátit se na Vaši nejdůstojnější Paternitu, kdyby mne k tomu nepohnula tak dobrá záležitost chilské misie. Tou povzbuzen tedy přistupuji s prosbou a co nejpokorněji prosím, aby mě podle své otcovské lásky milostivě ráčila zařadit do počtu misionářů chilského království, jestliže svítá nějaká naděje, že já, slabý nástroj, bych mohl něco vykonat pro větší slávu Boží a ke spáse a službě duší. Jestli se zdá, že mě bude zdržovat má malá ctnost a chabé vědomosti, doufám, že dostatečné síly dá Boží dobrota, která zvolila slabé na tomto světě k vykonání velkých věcí. 9. dubna jsem vstoupil do svého 30. roku a dělám čtvrtý rok teologie. Ostatně zcela a úplně se dávám k dispozici Vaší Paternity, a bude-li se to líbit Boží velebnosti, budu velmi toužebně očekávat list svaté poslušnosti.

Vaší nejdůstojnější Paternity nejposlušnější syn Samuel Fritz, SJ

V Olomouci na Moravě 3. června 1683.“

Církevní povolávák

Samuelovi Fritzovi nezbylo tedy nic jiného než poslat do Říma druhou žádost. K jeho velké radosti dostal 14. října 1863 povolávací dopis. Jeho novým domovem se mělo stát povodí řeky Maraňon v Amazonii. Na vyplutí španělské flotily čekal víc než rok. Byl to však muž činu, a tak se během té doby věnoval intenzivnímu studiu španělštiny a geografie Jižní Ameriky.

Plavbu z jihošpanělské Sevilly přes Cartagenu do ekvádorského Quita zahájily španělské lodě 24. září roku 1684. Flotila zakotvila v Quitu 15. prosince 1684. Zdá se vám to šíleně dlouhé? Nenechte se mýlit, to pravé dobrodružství pro misionáře teprve začalo. Duchovní museli absolvovat pochod dlouhý více než 2 000 km.

Cílem Samuela Fritze byla La Laguna, kde sídlil kmen Omaguů. Jednalo se o početný kmen se značným vlivem, který Portugalci pro zdeformované lebky nazývali „ploché hlavy“. Samuel Fritz dorazil k tomuto kmeni v roce 1686. Fritz podle plánu založil misijní stanici San Joachim a nechal postavit kostel, jenž byl zasvěcen sv. Jáchymovi. Misijní stanice byly často označovány jako tzv. redukce a vznikaly tak, že několik chudších indiánů bylo donuceno zůstat trvale na jednom místě. Samuelu Fritzovi trvalo dlouhé tři roky, než navštívil všechny vesnice obývané kmenem Omaguů. Samuel Fritz si vedl podrobný deník. Do dnešní doby se dochovaly jen jeho části, ale díky jeho následovníkům, a zvláště páterovi Pablo Maronimu, můžeme věrně zrekonstruovat jeho cesty a zásluhy.

Mohlo by vás zajímat: 6 extrémně nebezpečných kousků Lovce krokodýlů: Steve Irwin se smál smrti do tváře

Ve chvíli, kdy se Fritzovi podařilo jakž takž stabilizovat situaci v San Joachim, vyrazil ke Yurimaguům na dolní tok řeky Rio Negro. Jeho misijní a objevitelské aktivity zkomplikovaly povodně a nemoci spojené s nespavostí a vysokými horečkami. Španělé a Portugalci měli v té době uzavřené smlouvy, které definovaly rozdělení sfér vlivu a území v Jižní Americe: Není divu, že se Fritz dostal do portugalského zajetí, v němž strávil 19 měsíců.

Bojovník za práva indiánů a autor mapy

Výjimečnost Samuela Fritze tkví hlavně v tom, že původní obyvatele vnímal jako sobě rovné bez jakýchkoliv rasových předsudků. Často poukazoval na bezpráví páchané převážně portugalskými kolonisty a vojáky. Během svých cest po Amazonii intenzivně pracoval na své mapě a podrobných geografických poznámkách. Mapu se mu podařilo přes veškeré dlouho neúspěšné snahy vytisknout a vydat až v roce 1707.

Kvalitu a přesnost jeho mapy ověřil v roce 1743 např. Charles Marie de La Condamine. Sám Samuel Fritz o svých důvodech tvorby své mapy napsal: „K lepšímu poznání a všeobecnému poučení o velké Amazonce či řece Maraňonu jsem udělal tuto mapu s nemalou námahou a potem, protože jsem proplul větší část jejího toku až tam, pokud je splavná. I když se dodnes objevilo už tolik map, tak chci připomenout, aniž bych se někoho dotýkal, že žádná není dost přesná, protože se nepřihlíželo na měření stupňů na veletoku nebo se vůbec neprovádělo nebo že je vyčetli ze spisů autorů, kteří je zcela spletli.“ Charles Marie de La Condamine mimo jiné řekl, že: „Tato mapa zcela předčila své předchůdkyně.“

Samuel Fritz zemřel 20. března 1725. Příčinou smrti byla nejspíš infekce způsobená písečnými blechami.

Zdroj: Kamila Šimková Broulová & Vladimír Šimek  Samuel Fritz: České stopy na březích Amazonky

Sledujte Utajené příběhy českých dějin právě teď:

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom