5. února 2013 06:00

Přelom: Fyzici vytvořili nový vesmír – v laboratoři

Zní to sice jako špatná sci-fi, ale je to pravda: v americké laboratoři vytvořili vědci rovnou několik vesmírů.

Během pokusu na americké univerzitě v Marylandu vytvořili vědci multivesmír – několik nových vesmírů. Tvrdí to vědecký tým, který výsledky své práce zveřejnil na odborném webu arXiv.org.

Vědci pro vznik nového vesmíru použili metamateriál – uměle vyrobenou hmotu se speciálními vlastnostmi, které žádný „přírodní“ materiál nemá. Vědci už se tyto podivné hmoty se zvláštními vlastnostmi pokoušejí využít například pro vznik „pláště neviditelnosti“ - s prototypem už pracuje americká vojenská organizace DARPA.

V případě vzniku nového vesmíru vědci použili teoreticky poměrně jednoduchého triku: když světlo prochází metamateriálem, měly by přitom podle teoretického předpokladu vznikat tzv. „Minkowského prostory“ – neboli vesmíry. Minkovského prostory jsou podobné tomu našemu (alespoň z hlediska fyziky), jen jsou více propojené s teorií relativity, protože čas se v nich chápe jako jeden z rozměrů.

Budiž světlo!

Trocha vědy: Minkowského prostor se používá k popisu časoprostoru ve speciální teorii relativity. Matematicky jde o 4-rozměrný reálný lineární vektorový prostor se skalárním součinem. Změnu inerciální vztažné soustavy odpovídající Lorentzově transformaci lze chápat geometricky jako otáčení v Minkowského prostoru. Stejnou rotací přitom projdou čtyřvektory všech fyzikálních veličin.

I když se nám může zdát, že něco takového se zcela vymyká lidským schopnostem, podle fyziků ze tří amerických univerzit, kteří spojili své síly, to je vlastně docela snadné.

Multivesmír vzniká v roztoku kobaltu a kerosinu. Tým vedený Igorem Smoljanovem našel způsob, jak zento roztok propojit s magnetickým polem. Když se to stane, částečky kobaltu se uspořádají do sloupců. Když světlo prochází těmito sloupky, chová se přesně tak, jako by procházelo Minkowského prostorem.

Aby vzniklo vesmírů víc, vědci dali do směsi tolik kobaltu, aby magnetické pole vytvářelo samo sloupce. Přirozené proudění v kobaltu pak způsobuje, že nové vesmíry v něm neustále vznikají a rovnou zanikají. Podle Igora Smoljanova zatím nikdo nemá tušení, jaké oblasti výzkumu to otevírá.

Zatím nikdy se nic podobného nepodařilo, takže fyzici netuší, co všechno to může znamenat. Určitě se dozvíme něco o vlastnostech jiných vesmírů, které se zřejmě řídí úplně jinými fyzikálními zákony. Teoreticky by bylo možné, aby vědci jednou vytvořili vesmír se zákony, které si sami stanoví – třeba vesmír, kde by se světlo šířilo mnohem pomaleji.

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom