2. září 2022 02:30
Adam Vala

Gigantická sluneční skvrna extrémně rychle roste. Míří přímo na Zemi

Z oblasti obří sluneční skvrny by směrem k nám mohly přijít nečekané sluneční erupce. Co by na naší planetě způsobily?

Život v blízkosti hvězdy, jako je Slunce, s sebou přináší řadu nutných pozorování, výzkumu a důležitých závěrů, podle kterých se na povrchu naší planety máme chovat. Jednou z věcí, kterou vědci sledují, jsou sluneční skvrny – tedy takové oblasti na povrchu Slunce, kterým magnetické pole zabraňuje v proudění. Tím se vytvářejí místa s menší povrchovou teplotou, než má okolí, a z těchto skvrn následně tryskají magnetické siločáry, které se posléze vracejí zpět. Vliv to může mít i na počasí u nás na Zemi, a proto jsou vědci v posledních dnech znepokojeni skvrnou, která velmi rychle roste a míří přímo na nás.

Sluneční skvrna pojmenovaná AR3085 podle blízké aktivní oblasti Slunce byla na konci srpna 2022 sotva patrná. Podle portálu SpaceWeather se však zvětšila desetinásobně a přeměnila se na dvojici skvrn, z nichž každá má téměř průměr Země. V okolí skvrn pak bylo zaznamenáno několik slunečních erupcí – tedy velkých explozí elektromagnetického záření zmiňovaného v úvodu – které se oddělují od povrchu hvězdy a vyrážejí do vesmíru.

Naštěstí se má ale v tuto chvíli jednat jen o erupce třídy C, které patří k nejslabším a potenciálně by neměly ohrozit ani rádiové vysílání na Zemi, natož poškodit satelity nebo vyřadit pozemní energetické sítě.

Čeká nás sluneční maximum

Pokud by ale skvrny dále rostly, mohlo by dojít k reklasifikací záření až k silnějším třídám M nebo X, které už mohou způsobit vážné problémy a lidstvo postavit před další problém, kterému by nad rámec pandemií, válek nebo energetických krizí muselo náhle čelit.

Pokud se tak nestane v průběhu roku 2022, ani tak nás nečekají slibné vyhlídky. Přibližně na přelomu let 2024 a 2025 totiž dojde k příštímu slunečnímu maximu neboli období s nejvyšší aktivitou slunečních skvrn, kdy se obvykle vyskytuje přes 100 nových oblastí, z nichž potenciálně číhá na obyvatele Země další riziko.

Zdroj: Live Science

Adam Vala

Populární filmy na Prima Zoom