18. dubna 2020 12:00

Američané na jaře 1945 osvobodili západ a jih Československa. Výjimkou byly Karlovy Vary

Pomníčky s rudou hvězdou za komunistického režimu lživě tvrdily, že města a vesnice na jihu a západě Čech osvobodila sovětská Rudá armáda.

V 9.55 18. dubna 1945 vstoupili první Američané na území okupovaného Československa. Šlo o příslušníky 358. pěšího pluku 90. divize, kteří ještě toho dne obsadili město Hranice v Ašském výběžku a postupovali dál na Cheb. Osvobozování československého území americkou 3. armádou, v jejímž čele stál generál George S. Patton, pak pokračovalo až do 7. května 1945, kdy se Američané definitivně zastavili.

Americké jednotky se zpočátku držely jen při hranicích a připravovaly si průchody Českým lesem a Šumavou. Vlastní útok začal až 5. května, kdy se Pattonovy jednotky zmocnily Domažlic, Kdyně, Tachova a Klatov. O den později už Američany vítali obyvatelé Horažďovic, Strakonic, Písku, Mariánských Lázní a především Plzně. V poslední vlně se pak osvobození dočkaly i Sokolov, Loket, Horní Slavkov a Rokycany.

Američané měli na našem území kolem 150 000 vojáků ve čtyřech pěších a dvou obrněných divizích. V boji padlo 351 Američanů a 408 jich bylo zraněno. Spolu s nimi se akcí na západě Čech účastnili i Belgičané.

Role americké armády, která se musela zastavit na linii Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice, vzrostla po obsazení Prahy Rudou armádou 9. května 1945. Směrem na jih a západ se totiž do amerického zajetí snažily dostat jednotky wehrmachtu a SS.

Kdo osvobodil Karlovy Vary

Zajímavou kapitolou osvobozování západních Čech je případ Karlových Varů. I tady se (stejně jako ve všech Američany osvobozených městech v době komunistického režimu) instaloval památník přisuzující osvobození sovětské Rudé armádě. A stejně jako ve většině měst se po sametové revoluci nahradil památníkem odkazujícím na Američany. Jenže ani to není správně.

Americké jednotky došly jen do deset kilometrů vzdáleného Lokte, kam se za nimi 7. května vypravila delegace karlovarských Čechů. Američané je pověřili správou města, v němž v té době kromě asi 80 000 Němců žilo nanejvýš několik desítek obyvatel české národnosti.

Karlovy Vary měly podle dohod mezi Spojenci obsadit Sověti, Američané se ale ve městě přece jen objevili, a to 8. května. Šalamounským svěřením moci do rukou hrstky karlovarských Čechů tak vlastně město neosvobodili. Sovětská Rudá armáda do Karlových Varů dorazila až 11. května, kdy už bylo město dávno v rukou české správy.

(mih)

Miroslav Honsů

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom