4. října 2019 06:00

Střílejte pro trofeje slony a lvy, zachráníte tak slony a lvy, doporučují vědci

Trofejový lov slonů a lvů ze zcela jiného úhlu pohledu.

Lov zvířat kvůli trofejím je dnes pokládán za něco nejen neetického a nemorálního, ale dokonce přímo zlého. Ale tento černobílý přístup je podle skupiny více než 130 špičkových mezinárodních vědců špatný – protože sice odráží morální postoje jednotlivců, ale ohroženým zvířatům nijak nepomáhá. Vědci to popsali v dopise v odborném časopise Science.

Lov kontra ochrana v národních parcích

Sami autoři tohoto dopisu připouštějí, že se jedná o vysoce kontroverzní téma, které vzbuzuje silné emoce. Ale pokoušejí se argumentovat racionálně: africké země, které umožňují nějakou formu trofejního lovu, mají pro ni vyčleněnou větší část území než pro národní parky. Zdá se, že regulovaný trofejní lov má paradoxně silnější efekt na ochranu divoce žijících populací zvířat mnoha druhů – od nosorožců přes mnoho druhů antilop až po vzácné ovce.

Vědci konkrétně píší: „Špatně provozovaný trofejní lov může způsobit lokální snížení populace, ale dokud neexistují lepší alternativy, reformy lovu, které se ukázaly být efektivními, by se měl upřednostňovat před zákazy.“ Autoři tohoto doporučení nejsou žádná „vědecká ořezávátka“ – jsou seskupeni kolem britské Oxfordské univerzity.

Omezit, či neomezit, to je otázka

Vědci se tímto dopisem vyjádřili k plánovanému americkému zákonu. Pokud by prošel, pak by znamenal zákaz dovozu trofejí pocházejících ze lvů a slonů v Tanzánii, Zambii a Zimbabwe a také dovoz zvířat vedených v kategorii ohrožených a zranitelných. Podobné zákony už schválily například Austrálie, Francie nebo Nizozemí – chtějí tak omezit lov trofejí. V dalších státech, jako je třeba Velká Británie, se o podobných omezeních uvažuje.

Tyto zákony jsou dobře míněné a mají podpořit ochranu zvířat, ale podle vědců budou mít opačný efekt. Když z afrických zemí zmizí finance spojené s lovem trofejních zvířat, přestane mít pro místní smysl takovou krajinu chránit – a to ohrozí biodiverzitu v oblasti i příjmy místních. Ti by pak mohli být nuceni hledat jiné příjmy, ať už z využívání zdrojů v těchto oblastech, nebo pronájmem či prodejem těžařům.

Focení nemůže nahradit střelbu

Vědci zdůrazňují, že alternativy jako fotosafari nemohou vyvážit příjmy z lovu. „Abychom byli schopní rozhodnout se o zákazu lovu trofejních zvířat, musíme přijít s holistickým (komplexnějším) přístupem, který bude brát ohledy na sociální, ekonomická a ekosystémové informace,“ uvedl profesor Nils Bunnefeld, který se pod dopis podepsal. „Trofejní lov, pokud je kvalitně manažován, může mít pozitivní dopad na populace divokých zvířat i na kvalitu života lidí v dotčených oblastech,“ dodal vědec.

Vědci v dopise zdůrazňují, že z dat vyplývá, že zvířata, jako jsou lvi, jsou mnohem více ohrožená v oblastech, kde je zakázán trofejní lov i fotosafari. A podotýkají také, že přílišná koncentrace na zakazování trofejního lovu odvrací pozornost od stejně závažných hrozeb, které se nad ohroženými druhy vznáší jako Damoklův meč – ať už je to změna klimatu, znečištění, nebo změny krajiny.

Mnoho lidí shledává trofejní lov odpudivým, ale ochrana přírody, která není založená na vědě, ohrožuje životní prostředí i biodiverzitu a riskuje poškození přírodních komunit,“ dodávají biologové.

Velké ale

Komentáře v odborném tisku upozorňují na jedno důležité „ale“. Řada expertů, kteří tento dokument podepsali, je osobně zainteresována v podpoře lovu.

Text: Martin Kolář

Podívejte se na naše sloní galerie

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom