4. prosince 2019 06:00

Proč delfíni preferují pravou stranu?

Delfíni mají zvláštní preferenci pravé strany. Vědci tomuto fenoménu věnovali samostatnou studii.

Jsou delfíni praváci?

Delfíni patří k živočišným druhům, které při pohybu nebo lovu silně preferují jednu stranu těla. Stejně jako lidé jich většina inklinuje k "praváctví". S tímto zjištěním přišli vědci, kteří několik let zkoumali chování skupiny delfínů na souostroví Bahamy. Podle mořských biologů se až 99 procent všech pozorovaných jedinců při lovu ke kořisti natáčí pravou stranou těla.

Ve studii publikované v britském odborném časopise Royal Society Open Science odborníci dokazují, že delfíni jsou dalším druhem savců, který jednoznačně dává přednost jedné straně těla. Tomuto jevu se odborně říká lateralita a u lidí se projevuje například preferencí pravé nebo levé ruky, podobně ale lidé často dávají přednost smyslovým vjemům z jednoho z párových smyslových orgánů.

Odborníci natáčeli delfíny, kteří u dna pomocí echolokace lovili kořist. Když se k ní blíží, dělají delfíni v poslední chvíli rychlý manévr, kdy prudce zatočí a poté rybu chytí. Až na výjimky při tom všechna zvířata zatáčejí doleva, a nastavují tak směrem ke kořisti pravou část těla. "Překvapilo mě, jak silná ta preference je – je to více než 99 procent," uvedla jedna z členek výzkumného týmu Jennifer Kaplan.

Kolik lidí je praváků?

U lidí bývá praváků zhruba 90 procent, u zvířat, u nichž se dá pozorovat lateralita, dává zpravidla jedné straně přednost kolem 80 procent jedinců. Delfíni jsou však "praváci" téměř všichni. Ze 709 zaznamenaných otáček delfíni zatočili doprava pouze čtyřikrát.

Vysvětlení tak silné preference pravé strany u delfínů zatím odborníci nemají. Jednou z hypotéz je to, že příčinou může být asymetrie zpracování smyslových vjemů v mozku. Pokud u delfínů smyslové vjemy zpracovává levá mozková hemisféra, pak by informace získané na pravé straně těla dorazily do mozku rychleji. Dalším důvodem může být umístění orgánu, jímž delfíni vydávají zvuky pro orientaci pomocí echolokace. Tento orgán je totiž na pravé polovině těla.

Preferenci jedné strany zoologové už dříve pozorovali u řady dalších zvířat. Například stáda sobů zatáčejí proti směru hodinových ručiček, šimpanzi a gorily dávají přednost pravé straně, zatímco orangutani levé.

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom