25. června 2019 06:00

Kaloní samice se nechají hostit jídlem. Pak teprve poskytnou sex

Pozvání na večeři v očekávání noci plné vášní? Něco podobného řeší i kaloní samice.

Jídlo jako úplatek před sexem

Nová studie izraelských vědců popisuje zajímavé chování samic plodožravých egyptských kaloňů. Kopulují častěji se samci, kteří jim dávají jídlo.

Sex za jídlo

Roční pozorování tří různých kolonií egyptských kaloňů přineslo řadu nečekaných a překvapujících výsledků. Počáteční překvapení z do té doby nepozorovaného chování kaloních samic, které braly potravu přímo z úst několika samců, vystřídala na konci pozorování jistota. Jídlo je totiž úplatkem před případnou kopulací.

„Zjistili jsme, že úplatky ve formě jídla, posilují vztah a vzájemnou důvěru mezi samci a samicemi“ říká profesor Yossi Yovel z izraelské univerzity v Tel Avivu a doplňuje: „Toto obchodování s potravou začíná mnoho týdnů před vlastní kopulací. Samice se takto nechají „uplácet“ hned několika samci najednou a nakonec se spáří jen s jedním z nich.“ Výsledky této studie byly zveřejněny na stránkách Current Biology 23. května 2019. Vědci nejprve pozorovali vzájemné interakce mezi samci a samicemi a následně pak určovali i otcovství mláďat. Studie ukázala, že každá samice vykazuje své vlastní preference při volbě svého sexuálního partnera, ale nakonec se páří jen s jedním z nich. Kaloni žijí v koloniích o více než 1000 jedincích a samice rodí jedno mládě většinou jednou nebo maximálně dvakrát ročně.

Nejen kaloni

Podobné chování bylo pozorováno i u jiných zvířat, zejména pak u hmyzu a ptáků, ale u kaloňů to bylo úplně poprvé. Jak poznamenal Yossi Yovel: „Velmi nás to překvapilo. Na druhou je dobré si uvědomit, že netopýři a kaloni představují téměř 20% populace savců na Zemi a mnohé druhy žijí v koloniích, které svou velikostí odpovídají lidským sídlům. Je tedy pochopitelné, že jsou tato zvířata vybavena složitými formami sociálního chování. Jsme však ještě hodně daleko od pochopení těchto společenských vazeb a chování.“ Yossi Yovel ke své studii dodává: „Naším dalším cílem je zjistit, jak se tyto sociální vazby a preference ve volbě budoucího sexuálního partnera vyvíjí v delším časovém horizontu. Rádi bychom se také zaměřili na volně žijící populace těchto plodožravých kaloňů.“

Text David Hainall

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom