2. ledna 2013 15:20

Časovaná bomba u Izraele: pod hladinou hrozí množství plynu

Čím více se dozvídáme o přírodě kolem nás, tím děsivější hrozby se před námi otevírají. Jednou z nich je výbušný plyn...

Izrael má problémy nejen se svými agresivními sousedy, ale zdá se, že také s přírodou. Pod mořským dnem v severní části Haifského zálivu se ze dna uvolňuje plyn. Ten by mohl silně narušit mořský život, případně by se dokonce mohl uvolnit do atmosféry. A to bychom i my v Evropě pochopili, jak může vypadat opravdový problém.

Na hrozící riziko upozornili geologové z University of Haifa ve vědeckém časopise Continental Shelf Research. Vědci při výzkumu popsali nejméně 700 otvorů v mořském dně, z nichž může unikat plyn. Nejde přitom o žádné červí díry, ty největší otvory mají v průměru kolem 60 metrů! Další podrobnější průzkum ukázal, že tyto otvory jsou pravděpodobně propojené s obrovským podzemním zásobníkem plynu, který zabírá oblast velkou 72 čtverečních kilometrů. Ta se nachází pod povrchem kontinentu, plyn pan uniká do moře v hloubce mezi 37 a 112 metry pod hladinou.

Exploze, anebo levná energie? Jedno souvisí s druhým

„Zatím nevíme, o jaká druh plynu se jedná, ale je nás jasné, že v roli na stabilitu mořského dna má a bude mít klíčovou roli,“ popsal člen týmu Michael Lazar svůj výzkum. „To znamená, že veškeré další diskuze o mořském životě v této oblasti musí vzít v úvahu plyn ve vodě.“ Největší problém představuje tento objev pro energetiku Izraele – ta se čím dál více zaměřuje na plyn jako na energetický zdroj budoucnosti.

„Teprve teď začínáme stále lépe rozumět tomu, jak důležitý je průzkum mořského dna,“ vysvětlil jiný z výzkumníků Uri Schattner smysl své práce pro vědecký magazín LiveScience. „Důkladné prozkoumání dna je nenahraditelné, musíme zjistit, jak moc je či není stabilní. Jen tak se můžeme vyhnout problému s únikem plynu, z něhož by se mohla stát ekologická katastrofa.“

Jak se žije v metanu

Průsaky na dně mohou uvolňovat skleníkové plyny jako například metan. To je ale jen jedna stránka problému, populární zejména díky současné diskuzi o globálním oteplování. Ale metan umožňuje v moři také existenci jedinečných ekosystémů. V nich žijí tvorové, kteří potřebují tyto extrémní podmínky k životu.

Podívejte se, jak vypadají zvířata žijící v metanu:

Například v červnu roku 2012 zkoumali mořští biologové mořské dno u San Diega. Našli tam unikátní prostředí, kdy se v hloubce asi 1000 metrů pod hladinou vyskytovaly bakterie živící se metanem, podivní červi bez tlamy i zažívacího traktu a další těžko představitelní tvorové…

Poznání takových ekosystémů je extrémně důležité nejen pro mořský výzku, ale také pro astrobiology. Pokud někdy objevíme život ve vesmíru, bude mít zřejmě značně bizarní podobu. Je velmi pravděpodobné, že se bude muset obejít bez světla i bez kyslíku - a může tak připomínat právě tvory, kteří žijí v podivných podmínkách blízko u mořského dna. Současně tyto výzkumy otevírají dveře našemu poznání, co je vlastně život.

Populární filmy na Prima Zoom