3. července 2023 14:00

Templáři vraždili bez obav z hříchu. Báli se jich i samotní králové

Tajemství templářských rytířů 1 - vznik templářů

Templáři začínali jako skromní a chudí bojovníci, posléze se jich ale bál skoro každý. Jednalo se o jednotky, které byly vyjmuty z hříchu vraždy.

Dnes je Jeruzalém městem tří náboženství, ale ve 12. století v oblasti dominoval islám. Ochrana poutních cest k místu Kristova hrobu byla dobrou záminkou pro otevření cesty pro měď, zlato, ale i ovoce či vzácné a drahé koření. Dodnes jsou v oblasti k vidění mohutné hradby křižáckých hradů coby památka na křížové výpravy a obsazení části Blízkého východu. V Jeruzalému stojí dokonce Chrám Božího hrobu v místě údajného Ježíšova ukřižování a pohřbení a právě sem mířili křesťanští poutníci, které bylo nutno před muslimy chránit.

Rytíř Hugues de Payens

Hugues de Payens byl původně rytířským poutníkem, ale proslavil se jako zakladatel nesmírně vlivného křižáckého řádu. Po zkušenostech ze Svaté země se rozhodl, že bude ochráncem Jeruzaléma, k čemuž mu dopomáhalo dalších 30 rytířů. Když dne 28. června 1119 napadli muslimové z Aleppa křesťanskou enklávu, rozhořel se natolik krutý boj, že střet vešel do kronik jako bitva na Krvavém poli. Jeruzalémský král Balduin II. považoval muslimskou rozpínavost za natolik nebezpečnou, že se osobně rozhodl situaci řešit. Proto byl 16. ledna 1120 na církevním koncilu schválen nový křižácký řád, který měl křesťanská království na Blízkém východě chránit.

Dnes tyto rytíře známe jako templáře, kteří po počátečním životu v chudobě neuvěřitelně expandovali, což popisuje i dokument Tajemství ztracené archy na Prima ZOOM. Hugues de Payens verboval odvážné muže po celé Evropě a zároveň získával obrovské sumy peněz, které jeho řádu zajistily nezávislost na církvi. Peníze pomohly vycvičit muže tak kvalitně, že se jich začaly bát i hlavy království. Navíc měli velké bojové zkušenosti, které žádný výcvik nenahradí.

Templáři se tak stali mimo jiné prvním církevním řádem, který měl oficiálně posvěceno zabíjení ve jménu Krista, čímž se vyvarovali hříchu. Byli odvážní a bohatí. A právě bohatství nakonec stálo za jejich zkázou, když je zadlužený Filip IV. počátkem 14. století prohlásil za kacíře, aby mohl rytíře pozatýkat a zabavit jejich majetek, v důsledku čehož řád postupně zanikl.

Zdroj: The National Archives / History Channel

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom