7. ledna 2022 16:50

Tisíc let starou mumii našli archeologové svázanou. Proč byla pohřbená v poloze plodu?

Pokud byste nalezli tisíc let starou mumii svázanou provazem, asi byste usuzovali, že dotyčný provedl něco strašného. V případě nálezu z Peru to ale neplatí.

Archeologům na peruánském nalezišti Cajamarquilla se naskytl neobyčejný pohled na mumifikované tělo, které tisíc let vyčkávalo v tamní hrobce. Vědce obratem zaujalo, že byl zemřelý svázán provazem a tělo bylo dáno do polohy dítěte. Kromě nebožtíka se navíc v hrobce našly zdánlivě podivné předměty v podobě zbytků zeleniny, psa nebo morčete.

Syn bohatého obchodníka?

Vše má ale nečekaně prosté vysvětlení. Badatelům se povedlo určit, že se jednalo o mladíka mezi 25 a 30 lety, který zřejmě žil v dané oblasti a zemřel před zhruba 1 200 až 800 roky obyčejnou smrtí. To znamená v době, která předcházela dokonce civilizaci Inků. Vědci rovněž spekulují, že podle nalezených ostatků v hrobce se mohlo jednat o syna bohatého obchodníka, který měl jisté výsady.

Tomu by ostatně nasvědčovalo i nalezení právě v Cajamarquilla, což je oblast, která bývala životem hýřícím městem na pravém břehu řeky Rímac. Vzhledem ke své poloze zhruba 25 kilometrů od pobřeží město sloužilo jako centrum pro pobřežní a horský obchod. Podle vědců ve městě mohlo v čase největšího rozkvětu žít až 10 000 obyvatel.

Proč zrovna svázání?

Zabalení těla do textilu a svázání do fetální polohy pak není podle archeologů, kteří tělo nalezli a zkoumali, nic neobvyklého. Jednalo se totiž o běžnou praxi obyvatel z horských oblastí žijících okolo Cajamarquilla. Ostatky psa, morčete a zeleniny, které se v hrobce nalezly spolu s tělem, pak byly prostými obětinami, které rodinní příbuzní zesnulému přinesli.

Peruánská hrobka nebyla navždy uzavřena, ale byla podle důkazů z naleziště hojně navštěvovaná. I to je pro obyvatele dané éry typické. „Rodinní příslušníci hrobku čas od času navštěvovali, aby přinesli své dary. Po uložení těla do hrobky docházelo k neustálým oslavám a aktivitám,“ uvedl Pieter Van Dalen Luna, profesor archeologie z National University of San Marcos, která se nachází v Limě a kde jsou ostatky nyní podrobeny dalšímu výzkumu. Podle Luny pozůstalí nosili poživatelné dary až po několik let a nabídka byla skutečně pestrá, výjimkou nebyli ani měkkýši či uvařená lama.

Archeologové byli nálezem zaskočeni a považují ho za mimořádný důkaz toho, jak spolu tehdejší společnost interagovala dokonce i po smrti. Paradoxem přitom je, že tým 40 lidí po ostatcích vůbec nepátral a mumifikované tělo našel čirou náhodou.

Petr Semecký

redaktor FTV Prima, Prima ZOOM

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom