19. ledna 2022 15:30
Adam Vala

Šéf špiónské elity SSSR měl agenty i v Hitlerově velínu. Nejdůležitější varování Stalin ignoroval

Rudá kapela byla za druhé světové války nejúspěšnější špionážní sítí Sovětského svazu. Její šéf si prošel zajetím nacistů i Stalinovou nedůvěrou.

Z pověření sovětského vůdce Josifa Stalina byla za druhé světové války založena špionážní síť Sovětského svazu, která vstoupila do dějin pod označením Rudá kapela. Jejím šéfem byl Leopold Trepper, kterému se podařilo Rudou kapelu rozšířit z Belgie a Francie do celé Evropy.

Informace z německého velitelství v Berlíně pak vysílal rádiem do Moskvy a zprostředkovával tak Rudé armádě zprávy o postupu nepřátelských vojsk, plány tanků nebo varování před plánem Německa zaútočit na Sovětský svaz. Trepper byl nicméně vláčen osudem, nevyhnul se vězení, čelil možnému trestu smrti, ale nakonec se mu 19. ledna 1982 dostalo pohřbu s poctami pro vojenské hrdiny.

Mladý socialista

Leopold Trepper se narodil 23. února 1904 ve starobylém městě Nowy Targ na jihu Polska, tehdy však v Rakousku-Uhersku. Byl jedním z deseti dětí, jejichž otec – neúspěšný obchodník – zemřel před Leopoldovými třináctými narozeninami, čímž se rodina dostala do finanční tísně. Ve stejné době se nicméně Leopold aktivně zapojil do socialisticko-sionistického hnutí Ha-Šomer ha-ca'ir a nakonec se stal jedním z jeho vůdců na území Polska.

Trepper vystudoval střední školu ve Lvově, protože to bylo pro jeho matku prioritou, z univerzity v Krakově ale odešel bez titulu, aby pomohl uživit rodinu bez otce. Pracoval sice jako horník, ale již coby přesvědčený socialista pomáhal rovněž organizovat stávky, což nakonec vedlo k jeho prvnímu uvěznění v pouhých 22 letech. V roce 1926 se Trepper přestěhoval do Palestiny, tehdy pod britskou mandátní kontrolou, kde vstoupil do komunistické strany a v rámci odborové federace histadrut zorganizoval židovsko-arabskou organizaci Jednota. Za svou přílišnou komunistickou angažovanost však byl v roce 1929 Brity vyhoštěn ze země a zázemí hledal ve Francii.

První kontakt se sovětskou rozvědkou

Pobyt v této zemi nebyl příliš dlouhý, Trepper však v té době navázal styky se sovětskou rozvědkou a začal pracovat coby průmyslový špion. Odtud už byl jen krůček od Moskvy, kam se následně přesunul, aby byl přijat do zpravodajské služby Rudé armády a mohl začít z pověření Josifa Stalina spřádat plány na organizaci sítě Rudá kapela. V roce 1938 byl vyslán do Belgie, aby operaci spustil a začal shromažďovat informace zejména o Německu a jeho válečném postupu. Spolupracoval s mnoha agenty, kteří zasílali do Moskvy tisíce telegramů, přičemž své zdroje měli podle Treppera i v samotném Hitlerově velitelském stanu.

Rudá kapela fungovala tak, že zakládala obchodní společnosti, které pod krytím svých skutečných podniků pronikaly do německých vojenských organizací, jimž prodávaly materiál a z výnosů financovaly svou vlastní špionáž. S nadsázkou proto můžeme tvrdit, že si sami Němci pod sebou řezali větev, Sovětský svaz toho ale nedokázal vždy efektivně využít. Bez ohledu na to, že Leopold Trepper získal pro Rudou armádu velmi cenné informace, těm nejpalčivějším většinou Stalin nevěnoval pozornost a nevěřil jim. Patřilo k nim i varování před napadením ze strany Německa, o němž Trepper neúnavně informoval až do června 1941, kdy se tak skutečně stalo a potenciální prostor pro iniciativu Sovětů zmizel.

Věrný agent Trepper

Němcům z druhé strany došlo, že Trepper ovládá mocnou zpravodajskou síť a vyvinuli značné úsilí, aby šéfa Rudé kapely zajali. Podařilo se jim to v roce 1942 na území okupované Francie, kde byl Trepper zatčen, vyslýchán i samotným Hermanem Göringem a následně vystaven úporným snahám nacistů udělat z něj dvojitého agenta. Přestože Trepper se spoluprací souhlasil, ve svých zprávách Moskvě uváděl náznaky, že padl do zajetí a práci pro Německo sabotoval. Ba co víc, podařilo se mu v průběhu jediného roku uprchnout a pokračoval v práci pro Sověty.

To však nestačilo. Když se s koncem války vrátil Trepper do Moskvy, byl bez ohledu na svou oddanost zatčen a vyslýchán z podezření, že zůstal napojený na Německo a figuruje nadále jako dvojitý agent. Sovětům se nicméně nelíbil ani fakt, že se Trepper v Rudé kapele obklopil dalšími Židy, a nakonec strávil ve vězení deset let. Úspěšně se však vyhnul trestu smrti a po Stalinově skonu byl propuštěn a do značné míry rehabilitován.

Zůstat v Rusku ale nechtěl, a tak se v roce 1957 vrátil zpět do rodného Polska, kde se stal vedoucím oficiálně schválené Židovské kulturně-sociální společnosti a jejího nakladatelství. Poslední roky svého života strávil v Izraeli, kde roku 1975 sepsal své paměti o fungování Rudé kapely a jejích operacích, čímž nechal veřejnost nahlédnout do fungování špiónských sítí a odkryl mnoho z otazníků, které nad ním za jeho života visely.

Zdroj: Leopold Trepper, The Great Game: Memoirs of the Spy Hitler Couldn't Silence

Adam Vala

Populární filmy na Prima Zoom