11. června 2024 07:05

Jakou řečí mluvil Ježíš? Hebrejština to nebyla, jeho mateřština se stále používá

Klíč k lingvistickému důkazu, který jazyk byl Ježíšovou mateřštinou, neukrývají jen historická fakta, ale taky samotný Nový zákon. Jde o jazyk, který přežil dodnes.

Nový zákon, který mimo jiné vypráví o Ježíšově životě a skutcích, byl poprvé sepsán v řečtině. A právě řečtina bývala lingua franca celého římského impéria. V Ježíšových dobách byla Judea, takzvané židovské království, římskou provincií. V oblasti se ale přesto běžně používalo asi sedm různých jazyků.

A ačkoli podle odborníků Ježíš musel s řečtinou přicházet do styku, neboť byla jazykem obchodníků, rozhodně nebyla jeho mateřštinou. Rozuměl jí, dokázal v ní možná omezeně hovořit, ale to je vše. Jakým jazykem tedy Ježíš nejen mluvil, ale také přemýšlel?

Hebrejštinu možná neuměl ani přečíst

Kdybychom to vzali vylučovacím způsobem, rozhodně můžeme rovnou zavrhnout latinu – to byl jazyk práva a armády. Daleko soudnější volbou se proto zdá hebrejština, starý židovský jazyk, kterým byla sepsána i Tóra a vlastně většina knih hebrejské bible (u nás se samozřejmě pro její označení používá termín Starý zákon).

Přečtěte si také: Švábi zamořili oblíbenou letní destinaci Čechů. Vylézají i ve dne, mohou šířit nebezpečné viry

Jenže v Ježíšových dobách se jí rozhodně běžně nemluvilo. Psali a četli ji náboženští učenci a Ježíš byl možná dokonce negramotný, natož aby uměl číst a psát hebrejsky. Mohl ovšem některé fráze umět citovat a správně použít, asi tak, jako my používáme latinské termíny a přísloví. Ale nebudeme vás už zbytečně napínat, protože odborníci jsou si totiž ohledně Ježíšovy mateřštiny téměř stoprocentně jistí. Byla jí aramejština.

Stále živý jazyk

Důkazy o tom, že právě tento z hebrejštiny pocházející jazyk Ježíš na denní bázi využíval, najdeme i v Novém zákoně samotném. Aramejsky Ježíš promluvil například v evangeliu podle Marka (5:41): „Vzal ji za ruku a řekl: 'Talitha kum', což znamená: ‚Děvče, pravím ti, vstaň!‘“. A také tímto jazykem pronesl slavnou srdceryvnou větu zmíněnou v Matoušově evangeliu (27:46): „‚Eli, Eli, lema sabachthani?‘, to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘“

Tímto tři tisíce let starým jazykem dokonce dodnes hovoří skupiny Židů a křesťanů v Sýrii, v Iráku i v některých východoevropských regionech. Moderní obdoba aramejštiny by ovšem pro Ježíše byla už nerozpoznatelná, vzhledem k tomu, že se v průběhu věků rozštěpila do více než 150 dialektů a promísila s dalšími regionálními jazyky a výrazy.

Zdroj: Parliamentary Assembly, Gateway Center of Israel, Blue Letter Bible

Video, které jste mohli minout: Jak vypadá Ježíšek? A jak unese všechny dárky? Na dětské otázky odpovídá arcibiskup Graubner

Klára Ochmanová

redaktorka FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom