25. září 2018 06:00

Proč si muži neobjednávají v restauraci vegetariánské jídlo?

Vegetariánství může být spásou planety. Jenže chlapi s tím mají problém.

Muž vegetariánem?

Vegetariánské stravování získává ve světě stále větší popularitu. Proč se ale někteří muži stále zdráhají si v restauraci vybrat pokrm z vegetariánského menu?

V neděli 26. srpna tohoto roku byly na stránkách Telegraph Reporters publikovány výsledky studie vědců z univerzity v Southamptonu. Mezi britskými muži je zřejmý zvýšený zájem o zdravější vegetariánská jídla, přesto ze statistických údajů vyplývá, že řada z nich stále častěji vybírá z jídelního lístku masité pokrmy.

Pokus na lidech

Účastníky výzkumu si vědci rozdělili do tří skupin. Do první z nich zařadili muže, kteří se pro konzumaci vegetariánských jídel rozhodli na základě svého ekologického přesvědčení. Druhou skupinu tvořili sportující nebo fyzicky pracující muži, kteří hledají na bílkoviny bohatou stravu s absencí masa. Ve třetí skupině byli zařazeni muži s finančními a existenčními problémy, kteří občas využívají služby potravinových bank.

Výsledky studie financované Radou pro výzkum umění a humanitních věd (Arts and Humanities Research Council) byly prezentovány koncem srpna na Výroční konferenci Královské geografické společnosti.

Dr. Emma Roe uvedla: „Výzkum prokázal, že mnozí muži mají potřebu jíst méně masa, ale obávají se společenské izolace a veřejného zpochybnění své volby,“ a dodává, „při výběru jídla z jídelního lístku v restauraci pak nakonec dají přednost masitému pokrmu. Z výzkumu také vyplývá, že muži, kteří se konzumaci masa vyhýbají z osobních pohnutek nebo ze zdravotních důvodů, mají obavu navštívit restauraci ve strachu, že se jim dostane společenského ponížení a sociální izolace.“ Toto tvrzení potvrzují i zjištění dr. Paula Hurlyho, který pracoval se skupinou mužů, jimž lékaři doporučili výrazně snížit příjem živočišných bílkovin.

Muž – vegetarián – zbabělec?

Dr. Emma Roe také konstatuje: „Muži mají zájem konzumovat méně masa, ale k této volbě vyžadují ´společenské schválení´, aby se necítili méněcenní a společensky izolovaní.“ Dr. Paul Hurly k tomu dodává: „Vzhledem k tomu, že do budoucna bude s ohledem na nedostatek potravin potřeba snížit celosvětovou spotřebu masa, zdá se, že se postupně změní ve společnosti hluboce zakořeněný a odmítavý postoj k vegetariánství. Muži tak snad postupně přestanou mít obavu objednat si v restauraci vegetariánské jídlo.

Text: David Hainall

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom