8. září 2017 14:28

Na 23. září si nic neplánujte – má opět nastat konec světa

Konec světa – nejspíše jej přežijeme i tentokrát.

Sotva jsme přežili některými lidmi vyhlížený konec světa plánovaný na americké zatmění Slunce, a už je na obzoru další apokalypsa. Podle Davida Meada a části zastánců hypotézy starověkých astronautů (viz Vetřelci dávnověku) má konec světa nastat již na 23. září. Jeho původcem bude prý "planeta smrti" Nibiru.

Popletení Mayové

Pokud nejste v konspirační kosmologii úplní nováčci, jméno Nibiru vám nejspíše přijde povědomé. Původní nebeské těleso babylonské mytologie použil jako název hypotetické bludné planety s protáhlou oběžnou dráhu ufolog Zecharia Sitchin. Nibiru měla v jeho vizi obíhat temné, vyhořelé dvojče Slunce jménem Marduk. Právě z této druhé sluneční soustavy měli v Sitchinově interpretaci starověkých spisků přilétat mimozemšťané, kteří prý ovlivňovali historii lidstva.

Původní Sitchinova idea neměla apokalyptický odér, Nibiru si ale později vzala za svou Nancy Lieder, údajná spojka s mimozemskými návštěvníky, když v roce 1995 sdělila, že ji její mimozemští přátelé varovali o kataklyzmatu, které nastane vlivem průletu Nibiru mezi vnitřními planetami sluneční soustavy. Vedle komet tažených za Nibiru měla událost způsobit i obrat planetárních pólů, zatmění a další neplechu.

Datem této apokalypsy měl být rok 2003.

Když na konec světa nedošlo, objevila se Nibiru – jak již padlo, součást babylonské a sumerské mytologie – ve spojení s koncem mayského kalendáře z 21. prosince 2012. Tuto tezi například podporoval i český konspirační teoretik Jiří Wojnar. Jenže ani před pěti lety osud plánům apokalypsy nepřál. Mnohé z konspiračního hypotéz to neodradilo a jali přesedlat na rok letošní s tím, že se spletli buď Mayové, anebo naše čtení jejich kalendáře. V čem se tedy liší letošní předpověď?

Meade, podobně jako Wojnar, čerpá zejména z Bible. Její pasáž Izajáš 13:9-10 adresována právě Babylonu v českém překladu praví "Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymýtil z ní její hříchy. (...) Nebeské hvězdy a souhvězdí se nezatřpytí svým světlem, slunce se při svém východu zatmí, měsíc svým světlem nezazáří." 5000 let staré filipika dle Meada a jemu podobných odkazuje na nedávné americké zatmění, které má přijít 33 dnů před kataklyzmatem. Krom několika dalších numerologických argumentů bohužel pro průlet obřího tělesa za méně než 17 dnů nemá žádné další důkazy, například ve formě pozorování blížící se Nibiru na obloze.

Odlesk jako důkaz

To však neznamená, že idea apokalypsy z 23. září nemá další fanoušky. Faktem totiž je, že konspiračním teoretikům na ruku částečně jdou dva poslední vědecké objevy. Tím první je předloni ohlášená pravděpodobná přítomnost velkého planetárního tělesa (možná dvou těles), označovaného jako Planeta X, za drahou Pluta. Tím druhým pak zase simulační model vývoje Slunce, z něhož vyplývá, že by se naše nejbližší hvězda – stejně jako hvězdy všechny – měly vyvíjet v páru. Tedy skoro stejně jako Nibiru a Marduk.

Menší dvojče Slunce sice podle vědců mělo být dávno a nenávratně vyvrhnuto do kosmických dálav a Planeta X neodpovídá ani zdaleka Sitchinovým tezím, pomineme-li i absenci jakýchkoliv nezpochybnitelných důkazů o přítomnosti starověkých mimozemšťanů na Zemi, ale už částečná podobnost skutečných studií konspiračním tezím je v očích příznivců kataklyzmatu Nibiru dostatečným důkazem, že vědecká obec doposud lhala. Bohužel, další důkazy zastánců nejnovějšího příletu Nibiru mají už mnohem mělčí základy.

Povětšinou mezi ně totiž patří snaha získat fotografický důkaz přilétající Nibiru, která bohužel (či naštěstí) zůstává takřka v zákrytu Slunce – fotonafie příznivců, kterými se chlubí třeba ve facebookové skupině Nibiru Countdown, totiž zachycují druhý objekt v těsné blízkosti naší nejbližší hvězdy. Bohužel pro ně jde ovšem vždy o umělý artefakt odlesku Slunce v objektivu, známější pod jménem lens flare drtivé většině fotografů na celém světě...

Jedinou další cestou, jak si ověřit přítomnost Nibiru bez optických klamů způsobených přístroji, je pak snad už jenom přímý pohled do Slunce.

Je tak vzdor populárním teoriím nejspíše stále pravděpodobnější, že ani na 23. září na konec světa nejspíše nedojde. Při pohledu na některé z příznivců ideje je to však přesto tak trochu zklamáním. Zatímco část příznivců astrokonspirací totiž očekává pravou apokalypsu, část vyznavačů od průletu naopak čeká příchod nové, utopické éry, nikoliv zkázu. Ve světě, kdy lze stále hlasitěji slyšet hlasy zastánců ploché Země, se idea kataklyzmatu způsobeného Nibiru navíc alespoň rámcově drží vědeckých skutečností.

A to rozhodně nemůžou říct všechny dnešní hoaxy.

Text: Ladislav Loukota

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom