9. října 2020 02:15

Mobily kazí vztahy: Někteří rodiče k nim utíkají před dětmi

Patří chytré telefony k nedělní rodinné večeři? Nejspíš řeknete, že ne. Jenže v současné době se k nim uchylují nejen děti, ale i dospělí. Jaké trable takové chování může přinést?

Často se mluví a píše o tom, kterak užívání mobilů v nadměrné míře může dětem škodit a vést k problémům ve škole i doma. Ostatně i my jsme několik výzkumů na toto téma zmínili. Jenže nelze říct, že by vždy byly problémy jen se samotnými dětmi – i rodiče, pokud se svým chytrým telefonem tráví až příliš mnoho času, mohou rodinné pohodě výrazně uškodit. Jak?

Rodinné vztahy v ohrožení

Dvojice vědců ze středoamerických univerzit Brandon McDaniel a Jenny Radesky zkoumala roli digitálních technologií v rodičovství ve vztahu k chování dětí. V anglické literatuře se už vyskytl pojem „technoference“, který bychom mohli méně chytlavě přeložit jako vyrušování kvůli technologiím. Autoři studie zmínili několik výzkumů, podle nichž zámořští rodiče stráví před obrazovkami a displeji průměrně až devět hodin denně. Čas u počítače v práci je pochopitelný, avšak třetina této doby připadá na mobily, jež bývají užívány i během chvil s dětmi. Přičemž jakmile je rodič ponořen do zábavy na svém telefonu, stává se podrážděnějším, pokud od něj dítě něco chce.

172 rodin s dítětem mladším pěti let věku vyplnilo širokou škálu on-line dotazníků týkajících se výchovy a vztahů v rodině. Jistě, v takovýchto metodách může vždy dojít k určitému zkreslení, v tomto případě však byla baterie technik dostatečně široká. Vědci se dotazovali na množství a kvalitu rodinných interakcí, které byly přerušeny v důsledku technologií, dále i na různé nestandardní chování dětí a nakonec i na vlastní míru stresu rodičů.

Únik k mobilu

Výsledky potvrdily předpoklad, že je nadměrné užívání technologií ve většině rodin na denním pořádku. Není se čemu divit, chvilka s mobilním telefonem může pro unaveného rodiče představovat aspoň drobný únik od neustálých požadavků dítěte; je však užitečné se zamyslet nad tím, kdy je takových úniků až příliš. Autoři výzkumu interpretují závěry v podobě začarovaného kruhu: dítě zlobí, rodič utíká k telefonu, důsledkem čehož se dítě cítí odstrčené na vedlejší kolej a zlobí ještě více. A tak pořád dokola.

„Takové výsledky podporují myšlenku, že vztah mezi vyrušováním rodičů technologiemi a dětským zlobením je oboustranný a všechny zúčastněné postupem času ovlivňuje stále více,“ zamýšlel se McDaniel. Radesky dodala, že tyto závěry korespondují s tím, co můžeme všichni pozorovat v každodenním životě: Když se dětem nedostává pozornosti, často začnou zlobit jen proto, aby si jich dospělí všimli. Smutný, ale docela běžný a logický fakt. Co z toho plyne? Rodiče by se měli zamyslet nad tím, nakolik je čas strávený s telefonem namísto s dětmi skutečně nutný – žádný extrém totiž není dobrý.

Mojmír Sedláček

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom