19. března 2020 16:20

Nad Čínou a Itálií je výrazně čistší ovzduší. Může za to karanténa kvůli pandemii koronaviru

V posledních dnech naplno pociťujeme nepříjemné důsledky karanténních opatření zavedených v souvislosti se šířením koronaviru. Může to ale přinést celou řadu velmi pozitivních dopadů. Jedním z nich je výrazně nižší znečištění atmosféry.

Snahy omezit dopady světové pandemie koronaviru vedou k nutným omezením a karanténním opatřením, která zásadním způsobem ovlivňují zaběhnuté fungování společnosti. I když se Evropa aktuálně stala epicentrem nákazy, počty nakažených stále stoupají a celá situace se na první pohled může zdát bezvýchodná, objevují se i pozitivní dopady.

Co vidí satelity nad Itálií?

Podle Evropské kosmické agentury (ESA), která vyhodnocuje data o množství oxidu dusičitého (NO2) a dalších znečišťujících látek v atmosféře naměřených pomocí satelitu Copernicus Sentinel-5P ESA nad Itálií, došlo po vyhlášení karantény k významnému poklesu znečištění ovzduší.

„Pokles emisí oxidu dusičitého, dalších znečišťujících plynů a prachových částic je velmi významný,“ popisuje vedoucí týmu, jenž řídí provoz satelitu Copernicus Sentinel-5P ESA Claus Zehner. Podle něj „je pravdou, že výsledky měření mohou být ovlivněny lokálním počasím nebo množstvím oblačnosti, ale jsme si jisti, že snížení znečištění ovzduší koresponduje se zavedením karantény v Itálii. Lidé jsou méně v pohybu, necestují a i velké průmyslové podniky snižují výrobu a tím i emise oxidu dusičitého.“

I v Číně po dlouhé době dýchají „čistý“ vzduch

O čínských průmyslových aglomeracích a velkých městech se ví, že se dlouhodobě potýkají s ohromnou smogovou zátěží, která je způsobena průmyslovou výrobou, masivní dopravou a nerespektováním mezinárodních dohod o ochraně ovzduší.

Na mapách znečištění ovzduší z období 1.–20. února loňského roku pořízených sondami NASA a Evropské vesmírné agentury nad Wu-chanem vidíme oblasti s rozsáhlým znečištěním oxidy dusíku a prachovými částicemi. Tyto oblasti jsou na mapách označené různě sytými odstíny červené barvy. Čím je odstín tmavší, tím je znečištění větší.

Snímky pořízené po zavedení karanténních opatření ve Wu-chanu jsou ale úplně jiné. Oblasti s obvykle silným znečištěním na satelitních snímcích změnily barvu z červené na modrou. Omezený pohyb osob, omezená doprava i průmyslová výroba prokazatelně snížily emise oxidu dusičitého (NO2), který kromě jiného vzniká při spalování pohonných hmot. Výrazně nižší jsou i emise polétavého prachu.

„Je pravdou, že s ohledem na tradiční oslavy příchodu nového roku jsou emise v tomto období nižší než po zbytek roku,“ říká klimatolog Fei Liu z Goddard Space Flight Center v NASA. „To, co ale vidíme na snímcích nyní, je v předchozích letech naprosto nevídaným jevem. Výsledky měření dokonce vykazují nižší hodnoty znečištění ovzduší, než v době hospodářské krize a v době konání olympijských her v Pekingu v roce 2008. Podobné výsledky vidíme i nad dalšími čínskými městy, která zavedla důsledná karanténní opatření ve snaze zpomalit šíření nákazy.“

Oxid dusičitý (NO2) je jedním z pěti oxidů dusíku. V plynném stavu se jedná o jedovatý plyn, který má sám o sobě velmi negativní vliv na činnost dýchacích cest. Tento plyn reaguje s dalšími chemickými látkami v ovzduší a vytváří saze, smog a spolupodílí se na vzniku kyselých dešťů. Nižší emise oxidů dusíku, polétavého prachu a dalších znečišťujících látek do ovzduší může lidem přinést výraznou úlevu a usnadnit regeneraci oslabeného organismu. Zdá se tedy, že i v tomto případě platí, že je všechno zlé pro něco dobré.

Text: David Hainall

Miroslav Honsů

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom