Výročí: Yellowstonský národní park – nejstarší národní park na světě

Dnes je tomu přesně 145 let, kdy byl založen druhý nejstarší národní park na světě. Dne 1. března 1872 totiž vyšel v platnost americkým kongresem a prezidentem Ulysses Simpsonem Grantem podepsaný zákon o vyhlášení Yellowstonu národním parkem.

Yellowstone se nachází na území amerických států Wyoming, Montana a Idaho. Jeho celková rozloha je 8980 km2, tedy asi jako Ústecký a Liberecký kraj dohromady. Je tvořen především lesy a v menším měřítku travnatými plochami. Název Yellowstone (Žlutý kámen) pochází od stejnojmenné řeky, která protéká částí území, a lemují ji vysoké žluté skály. Národní park je známý především pro své geotermální a vulkanické aktivity.

Bělošští průzkumníci

Nejstarší lidská přítomnost je zde datována před 11 000 lety. Nejstarší nález je obsidiánový hrot zbraně domorodých obyvatelů Ameriky. První novodobá výprava sem zavedla roku 1805 Lewise a Clarka, kteří se zde setkali s domorodými kmeny, do nitra parku však nezavítali. Mezi lety 1805–1869 se zde vystřídalo několik menších průzkumných výprav, ale první detailní výprava tvořená pány Cookem, Petersonem a Folosomem se konala v roce 1869. Společně došli až k Yellowstoneskému jezeru a díky podrobným zápiskům a poznatkům z cesty otevřeli přístup do Yellowstonu i ostatním dobrodruhům. O rok později pak vznikla první myšlenka, že by měl být park chráněn. V roce 1871 pak Ferdinand Heyden přemluvil kongres k vyhlášení národního parku a dál již příběh znáte.

Vulkanická činnost

Pod územím Yellowstonu se nachází obří supervulkán. Před 640 tisíci lety zde naposledy tato sopka vybuchla a dala tak parku dnešní typický vzhled. Sopečný systém je stále aktivní, magma pod povrchem ohřívá vodu, která pak pod tlakem vystupuje na povrch a vytváří tak světoznámé gejzíry. Obří magmatický krb žhnoucí pod povrchem má neuvěřitelné rozměry: 80 km x 40 km.

Činnost této sopky je dobře patrná, ať už se jedná o geotermální jevy, či posuny půdy. V posledním století vědci naměřili v jedné části parku posun o 70 cm! V parku se také ročně uskuteční 3000 menších zemětřesení. Poslední velké zemětřesení bylo v roce 1959, kdy zahynulo 29 lidí.

Jaká je šance, že sopka vybuchne a co to pro nás může znamenat?

V případě, že by supervulkán vybuchl a vyvrhl na povrch všechen svůj obsah, uskutečnila by se tzv. supererupce. Podobná se naposledy odehrála před 74 000 lety v Tobě na Sumatře. Výbuch byl tak obrovský, že způsobil sopečnou zimu a spousta živočišných druhů vymřelo. Pokud by tedy takto vybuchla i Yellowstoneská sopka, erupce by po celých USA rozprášila přes 100 milionů tun hornin, lávy a popela. Vědci tvrdí, že v minimálně stokilometrovém okruhu kolem vybuchlé sopky by zanikl život, 80 % USA by bylo pokryto popelem a 20 % USA by bylo neobyvatelných.

Nicméně pravděpodobnost, že tento výbuch nastane, je 1:60 000. Pro představu, šance, že zemřete na motorce během 1000 kilometrů je 1:9000. Nicméně vědci tvrdí, že šance na výbuch menšího rozsahu je naopak velmi vysoká a je možné, že se ho časem dočkáme.

Život v NP

Tématem zajisté příjemnějším, než je výbuch sopky, je zdejší život a biodiversita. V rozsáhlých lesích národního parku žije stálá populace medvěda grizzlyho (Ursus arctos horribilis), který zde má jižní okraj svého areálu rozšíření. Dalším význačným druhem je bizon americký (Bison bison), který zde tvoří největší americkou populaci čítající 4000–5000 kusů. Velké diskuze se vedou o reintreodukované (znovunavrácené) populaci vlků a jejich vlivu na zdejší losy. Lesy jsou převážně tvořeny borovicí, smrkem, douglaskou a jedlí, na nichž „úspěšně“ žije a škodí několik druhů lýkohubů (Dendroctonus). Poměrně pravidelnou záležitostí jsou požáry, které paradoxně pomáhají udržovat zdejší ekosystémy v ideální formě.

Kam a kdy sem vyrazit?

Národní park Yellowstone rozhodně stojí za návštěvu, přírodní scenérie, gejzíry vroucí vody a všudypřítomný zápach síry dokazující sopečnou aktivitu jistě vytvoří dechberoucí zážitek. Park je přístupný od května do září. Za vstup se platí 30 dolarů za auto tedy asi 750 korun. Za navštívení stojí rozhodně největší gejzír Old Faithful (Starý Spolehlivec), který v hodinových intervalech vypouští vodu do výšky 40 metrů. Tento gejzír není v parku nejvyšší, ale ostatní vyšší gejzíry mají nepravidelné intervaly erupcí.

Text: Vít Bureš

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom